Now showing items 1147-1166 of 2015

  • Live Arctic AS 

   Gulbrandsen, Silje Brenk; Larsen, Tine Schjønhaug; Larsen, Daniel Holth (Bachelor thesis, 2014-09-09)
   Andreas Friis founded Live Arctic AS in February 2010, in Porsgrunn, Norway. The company is a Norwegian lifestyle business and social enterprise that sell healthy energy bars. It is built upon a hybrid business model, ...
  • Lojal, eller bare rabattgal? 

   Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...
  • Lojalitetsprogrammer i dagligvarehandelen; hvorfor vil enkelte kunder ikke være medlem? 

   Pettersen, Maren Lie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på lojalitetsprogrammer i dagligvarebransjen. Jeg ønsket å finne ut hvorfor kunder ikke ønsker å bli medlem av lojalitetsprogrammer. Formålet med oppgaven var å kunne se ...
  • Looking through the glass ceiling : women and power : leadership in Norwegian firms 

   Petre, Raluca Andreea (Master thesis, 2013-02-15)
   This paper examines two important factors that describe female leadership in Norwegian firms. First, the main determinants of having a female CEO, and, second, the impact a female CEO has on firm performance. In other ...
  • Low global interest rates and secular stagnation 

   Bråten, Marita (Master thesis, 2016)
   Countries globally are currently facing low, or even negative, real interest rates. Even at this level economies are not able to reach satisfactory growth. Potential reasons are a changing savings-investment structure ...
  • The low volatility effect in the Norwegian stock market 

   Berg-Jacobsen, Wilhelm Idebøen; Tran, Hanh Nguyen Nguyen (Master thesis, 2021)
   In this paper we seek to investigate whether the low volatility puzzle is present in Norwegian stock market during the period January 1980 - December 2019. By examining the relationship of total volatility and returns ...
  • Luksusmerkevarer 

   Arnestad, Marie; Øversjøen, Mia (Bachelor thesis, 2020)
   Luksuriøse merkevarer skiller seg betydelig fra andre merkevarer i markedet. Det er et interessant faktum å forske på hvorfor etterspørselen etter disse merkevarene er så høy. Vi ønsket å se på hvilke elementer forbrukerne ...
  • Lykkelig som liten, hvordan kommunisere som store? 

   Olsen, Amanda; Pettersen, Fride (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Lykkelig som liten AS er en Trondheimsbasert småbedrift. Bedriften fokuserer på mor- og barn segmentet, og deres produkter er basert på økologiske og naturlige ingredienser. Gjennom denne bacheloroppgaven ved BI Trondheim ...
  • Læring gjennom erfaringsoverføring - metoder for effektiv gjennomføring av prosjekter 

   Høiland, Louise (Bachelor thesis, 2021)
   Metoder for læring og erfaringsoverføring har en tendens til å bli nedprioritert i prosjektarbeid. Flere prosjektorganisasjoner ser ikke nytteverdien i slike metoder, og det blir dermed ikke tilrettelagt ressurser til å ...
  • Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

   Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...
  • Lønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør AS 

   Eilertsen, Sindre; Vedvik, Eskil Sundklakk (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten ...
  • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

   Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
   Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...
  • M&A on Scandinavian market : evidence of factors for shareholder value creation from acquirer's perspective 

   Dovgan, Viktor (Master thesis, 2017)
   The purpose of this study is comprehensive analysis of drivers of M&A performance by bidders executing acquisitions in Nordic region. Considering mixed results on acquiring companies’ value creation for shareholders in ...
  • Maarud Prosjektgull 

   Pedersen, Håvard Brudevoll; Dreierstad, Solfrid; Nisky, Pia Haugerud (Bachelor thesis, 2020)
   Fører 80 års erfaring med prosjektarbeid automatisk til en høy grad av prosjektmodenhet? Vi har gjennom vår prosjektoppgave forsket på prosjektmodenheten i Maarud. Dette har vi gjort ved hjelp av vår hovedmodell «Project ...
  • Machine Learning: Superior to Traditional Statistical Models in Forecasting Macroeconomic Time-Series? 

   Dorenberg, Helene Sophie; Moen, Margrethe Kristine (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates machine learning's potential to forecast the Norwegian GDP, unemployment rate, and in ation on monthly or quarterly, and annual terms. We compare machine learning techniques such as penalised ...
  • Macroeconomic Drivers for M&A Activity: Evidence from Norway 

   Håndstad, Håkon; Solbøe, Filip Borge (Master thesis, 2021)
   This paper investigates whether certain quantitative macroeconomic factors are drivers for takeover activity in Norway, and if so, what effects these variables have on the number of takeovers. Three macroeconomic variables ...
  • Macroeconomic risk and stock market anomalies in Norway 

   Javaid, Amina (Master thesis, 2012-05-11)
  • Macroeconomic variables and their association to stock market returns in sub-Saharan Africa 

   Cole, Edouard; Dankwah, Isaac Kwakye (Master thesis, 2017)
   The thesis examines the relationship between stock market returns and macroeconomic variables in seventeen countries that are included in the IMF’s definition of Sub-Saharan Africa. The study is conducted using a ...
  • “Make it or break it during a pandemic”. The role of Transformational Leadership, employee Growth Mindset, Change Readiness and Stress during rapid changes such as a pandemic (COVID-19). 

   Jensen, Kristoffer; Livang, Synne Jørgensen (Master thesis, 2020)
   This study seeks to explore the relationship between transformational leadership and employee’s readiness towards change, and the moderating effect of employee growth mindset. Furthermore, this study aims to look at the ...
  • Managerial action and behaviors that are supportive for knowledge sharing by employees 

   L'Orsa, Martine; Gylvik, Caroline Skadsem (Master thesis, 2017)
   With a changing global environment, there is an increased need for organizations to be able to efficiently and effectively share and use knowledge resources that exists within the firm, to achieve and sustain a competitive ...