• Lean at Hospitals 

   Bakken, Andrea Rishaug; Solli, Maren Sophie (Master thesis, 2019)
   Hospitals are facing a huge paradox; although the system retain immense competence, the business is not developing as expected (Lord, 2019). Medical advancements have been remarkable, but more than 30% of allocated funds ...
  • Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

   Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...
  • Lean på storkjøkken i helsesektoren 

   Dahl, Ine Herland; Mørkeseth, Elise; Christensen, Cathrine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven titulert «Lean på storkjøkken i helsesektoren» ønsker vi å undersøke hvordan tidligere gjennomførte lean-tiltak fungerer på hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus i dag og hvordan ytterligere forbedringer ...
  • Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

   Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...
  • Lean Storebrand 

   Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...
  • Ledelse av frivillige - en reise gjennom spektrumet : En studie om ledelse av frivillige i et stort vintersportsmesterskap 

   Lie, Mari Haugdahl; Mauseth, Espen; Vestermo, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i prosjekter. For å i større grad konkretisere temaet tar besvarelsen utgangspunkt i et bestemt undersøkelsesprosjekt. Prosjektet er et stort vintersportsmesterskap som er ...
  • Ledelse av frivillige : fra oppstart til avslutning 

   Istre, Truls; Christiansen, Gustav; Wallentin, Christine (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, ...
  • Ledelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsiden 

   Reinsnes, Marte Øien; Stenberg, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at ...
  • Ledelse av prosjekter 

   Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...
  • Ledelse for fremtiden 

   Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...
  • Lederorientering og rollestress sin prediksjon av jobbtilhørighet i et utvalg av norske topp- og mellomledere. 

   Buodd, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   This study examines in which way the different factors of leader status, leader orientation and role stress affect organizational commitment. The study uses the AFF leader survey from 2011, which had 2910 responders from ...
  • Lending for Sustainability 

   LENG, YUJIE; Nguyen, Ha Tuyet (Master thesis, 2021)
   This thesis aims to investigate the relationship between shareholder wealth and sustainable loans, which are new instruments to nance ESG-friendly activities in the context of a growing public consciousness about ...
  • Leverandørklassifisering for utvikling av leverandørstrategier med mulighet for en reduksjon av leverandørbasen 

   Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med undersøkelsen er å få oversikt over ...
  • Likestillingsparadokset - økt velferd og påvirkningen på kjønnsroller i det norske arbeidsmarkedet. 

   Kirkaune, Marius; Langli, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet i Norge i lys av økonomisk utvikling i nyere tid. Vi ser på utvikling av forskjellige aspekter ved likestillingsparadokset, i ...
  • A Lilleborg adventure in China 

   Gresmo, Stian Nysæter; Huuse, Nicolai; Jensen, Erik Røed; Woldseth, Cecilie (Bachelor thesis, 2009-10-16)
   For the past 6 months the authors have in cooperation with Lilleborg AS conducted a comprehensive market research within the middle-high-end Shanghainese Cosmetic and Personal Care market. The aim of this research has been ...
  • Lillunn: design of Norway 

   Werner, Birgitte Blix; Behrens, Martine; Width, Martine Domaas (Bachelor thesis, 2010-08-18)
   The authors of this thesis have for the past six months conducted a comprehensive research for the Norwegian company Lillunn AS, regarding the French clothing market and the company’s prospects of export to the Rhône-Alpes ...
  • Linie Aquavit : taste that really travels 

   Flåten, Mats; Knudsen, Øyvind L.; Rosted, Ulrik; Rønning, Kim-André S.; Settemsdal, Simen E. (Bachelor thesis, 2011-09-02)
   This thesis presents the findings from a mainly descriptive research study about Chinese students‟ attitude towards alcohol and food. The research has been conducted on behalf of Arcus AS, from here on referred to as Arcus, ...
  • Linjelederens nye hverdag 

   Sande-Ottersen, Ulf Sigmund (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen ...
  • The link between emotional experiences and risky decisionmaking 

   Kolstad, Benedikte Enger; Danielsen, Matilde Åberg (Master thesis, 2020)
   Several studies have investigated the topic of emotional experiences and information processing in relation to decision-making (LeDoux, 1994; Panno, Lauriola & Figner, 2012). With a between-subjects experimental design, ...
  • Liquidity Frictions in Convertible Bond Arbitrage: Evidence from the US 

   Bartok, Mads Arnø; Haugen, Erik Tesli (Master thesis, 2021)
   We study Over-The-Counter (OTC) market frictions in the convertible bond arbitrage strategy. using noise and intermediary risk factors, in the US. We analyze two hedge fund indices, the convertible arbitrage indices of ...