Now showing items 1037-1056 of 2016

  • Kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav a) 

   Benestad, Jone Lind; Thunberg, Caroline Kristianne (Master thesis, 2018)
   Dagens merverdiavgiftslov representerer en forenkling av merverdiavgiftsloven fra 1969. Formålet med å innføre en forenklet versjon av den eldre loven var blant annet å gjøre det lettere for næringslivet å forstå og ...
  • Kari Traa as in Canada 

   Tollefsen, Kathrine; Maurset, Knut; Mathisen, Martine; Buer, Tina (Bachelor thesis, 2012-01-11)
   Since its inception in 2002, Kari Traa AS, created by the Olympic skier Kari Traa, has experienced great success. Starting out with just toques, it now has an extensive product line. It has become the market leader for ...
  • Kari Traa consultancy report 

   Bårdsen, Margrethe; Grønlid, Rikke; Margel, Helene (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   Kari Traa AS is a Norwegian sportswear company that only targets women with their unique and colourful products. It started with Kari Traa and Olympic winner within freestyle skiing. She was inspired to create more than ...
  • Key Account Management 

   Snopestad, Gina Heksem; Keiserås, Hanne; Eide, Aina (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Essential Solutions AS. Selskapet ble startet i 2012 og satser på markedet for små og mellomstore bedrifter (SMB – markedet). Da de er nye på markedet er det viktig med god ...
  • Key Account Management 

   Aaland, Kenneth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt samarbeidet med Nordfjord Kjøtt og utvalgte Rema 1000 butikker. Nordfjord Kjøtt ble etablert i 1965 og har siden 1998 produsert og levert kjøttprodukter til Rema 1000. Partene har en eksklusiv ...
  • Key Account Management i Sparebank 1 SR-Bank En bacheloroppgave om optimalisering av digitale systemer i SRBank 

   Thorsheim, Fredrik; Hinna, Sofie; Nessa, Aleksander Nygård (Bachelor thesis, 2021)
   Konkurransen på markedet blant bankbransjen i Norge har økt betydelig. Sammen med en økning i IKT-utviklingen har bankene i Norge tatt i bruk digitale systemer i den daglige driften. Dette har skapt et stort konkurransefortrinn ...
  • Key Account Management og relasjonsbygging 

   Aukrust, Mikkel; Selnæs, Olav; Dahle, Bjørn Erik Øverland (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med Atea AS Trondheim. I Norge har de ca. 1600 ansatte fordelt på 23 kontorer spredt rundt omkring i landet. Vi har tatt utgangspunkt i Atea sitt B2B (Business to Business) marked mot ...
  • Key Audit Matters: En undersøkelse av norske foretak 

   Andersen, Johannes; Hansen, Nicolai Berge (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven har det blitt gjennomført en kartlegging av KAMimplementeringen i Norge i årene 2016 og 2017. For regnskapsåret 2016 er det også undersøkt om det er mulig å finne forklaringsvariabler som ...
  • KI-laget musikk- Lyden av av fremtiden? 

   Pram, Henrik Moksness; Bergset, Eivind; Børresen, Julie Dahlen (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven er å identifisere hvilke holdninger konsumentene har til musikk skrevet av kunstig intelligens, hva som danner dem og om holdningene varierer utifra hvordan musikken blir konsumert. Derav fikk vi ...
  • Kingsland AS 

   Andreassen, Pernille; Arnevig, Henriette; Dishington, Tobias Lunder; Kvislen, Turid Anita; Thomassen, Siril Aimée (Bachelor thesis, 2013-08-20)
   We wrote our bachelor thesis project in cooperation with Kingsland AS, a Norwegian brand of high-end equestrian apparel. They have expanded successfully in Europe, and are in the process of expanding to both Asia and the ...
  • Kiwi minipris : Export Marketing Consultancy Project 

   Brunvall, Kristina Linnea Johansson; Lunde, Ole Johannes Gill; Salmelid, Maiken; Larsson, Sondre; Lindin, Richard; Ekeli, Victoria (Bachelor thesis, 2016-09-23)
   This report is written on request from KIWI Mini Pris AS, a Norwegian grocery store chain and subsidiary of “NorgesGruppen”. KIWI currently has a strong position in their domestic market, and they wish to evaluate their ...
  • Kjennskap og Konsepttesting for Ringve Museum 

   Pedersen, Margrethe Rangø; Dyrnes, Ingrid Sevaldsen (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Ringve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og ...
  • Kjøpekraftsparitet og den norske kronen 

   Gjertsen, Fredrik; Sundt, Sophie Emilie; Kiil, Ian Benjamin (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven benytter vi oss av konkurransekursindeksen (KKI) og euro for å undersøke om relativ kjøpekraftsparitet gjelder mellom Norge og utvalgte handelspartnere i perioden 1999-2020. Innledningsvis presenterer ...
  • Kjøresimulator i trafikkopplæringen 

   Kongshaug, Nora Fredly; Gjørsvik, Lotte Solvik; Gausen, Kari (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Trondheim ble skrevet våren 2020 i samarbeid med trafikkskolen Way. Way er en av få aktører i Norge som tilbyr simulatorbasert trafikkopplæring, og dette vekket en ...
  • #klammakompis 

   Staumo, Grethe Alexandra; Eriksson, Eva Malin; Viken, Lise Marie (Bachelor thesis, 2019)
   Vi har i arbeidet med denne oppgaven utarbeidet en holdningskampanje med avdelingen for seksuell helse i Helsedirektoratet. Målgruppen for denne kampanjen er unge voksne mellom 20-25 år, som er seksuelt aktive og ikke i ...
  • Klassifisering av netto eiendeler i balansen til norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), egenkapital eller gjeld til hovedforetaket? 

   Berget, Jon Arne; Torgersen, Angelika (Master thesis, 2016)
   Denne masteroppgave har som formål å komme frem til korrekt klassifisering av netto eiendeler i en filialbalanse, enten som egenkapital eller gjeld til hovedforetaket. Vi starter oppgaven med å gi en innføring i NUF, både ...
  • Kledd for suksess? Kan valg av klær påvirke førsteinntrykket av hvor lederaktig man er? 

   Hagen, Morgan (Master thesis, 2017)
   I denne studien har det blitt undersøkt om valg av klær påvirker førsteinntrykket av hvor lederaktig en person blir oppfattet. Studien ble gjennomført som et felteksperiment med 210 deltagere fra infrastrukturforvalteren ...
  • KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

   Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
   Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
  • Knowledge sharing in virtual teams : investigating the impact of social interaction ties on the quality of knowledge 

   Letrud, Elise Nettelhorst (Master thesis, 2013-02-14)
   Key Words: Virtual/Distributed Teams, Knowledge Sharing, Knowledge Quality, Social Network Theory, Social Interaction Ties Context of the Study: One unique aspect of virtual teams is that they can be comprised of expert ...
  • Knowledge sources and SME internationalization 

   Ottesen, Anders Kristoffer; Thunem, Eric (Master thesis, 2017)
   Our thesis focuses on the knowledge that small and medium firms need to internationalize. Our study reviews relevant literature on internationalization and combines several theoretical lenses to take an integrated approach ...