• Integrasjon og samarbeid på pelagiske eksportmarkeder 

   Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Forskningsrapport;1/2014, Research report, 2013)
   Denne forskningsrapporten er sluttrapport for prosjektet “Økt integrasjon og samarbeid mot eksisterende og nye målmarkeder for pelagisk industri”, gjennomført av BI på oppdrag for Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond ...
  • Integrated Project Delivery (IPD): En litteraturstudie 

   Bygballe, Lena E.; Klovning, Frida; Paulsen, Linda (Forskningsrapport;1/2019, Research report, 2019)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en litteraturstudie på Integrated Project Delivery (IPD), ved Handelshøyskolen BIs Senter for byggenæringen. Studien er basert på en identifisering og analyse av ...
  • Integrating corporate social responsibility and other strategic foci in a distributed production system: a transaction cost perspective on the North Sea offshore petroleum industry 

   Midttun, Atle; Dirdal, Tore; Gautesen, Kristian; Omland, Terje; Wenstøp, Søren (Research Report, Research report, 2005)
   The paper explores the challenges of integrating CSR with other strategic foci into the supply/contractor chain, both conceptually and empirically, with a focus on one sectorial case: the Norwegian upstream petroleum ...
  • Jordbruksvaresektorens muligheter i sjømatbasert næringsutvikling 

   Hernes, Tor; Olsen, Per Ingvar; Espelien, Anne (Research Report, Research report, 2004)
   Hovedfokuset i dette prosjekt har vært å avdekke noen av de mulighetsrom som måtte finnes i krysningen mellom agro- og marin sektor. At det foreligger slike muligheter er for så vidt allerede vel forstått innenfor ...
  • Kan konkurranse bidra til lavere legemiddelpriser?: en evaluering av myndighetenes prisregulering 

   Dalen, Dag Morten (Research Report, Research report, 2002)
   Reformene i legemiddelmarkedet de senere årene er synlige for de fleste. Apotekene er blitt flere, de er mer tilgjengelige, og de har utviklet et nytt og mer forbrukervennlig butikk-konsept. Markedet er i dag kjennetegnet ...
  • Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? 

   Nordkvelde, Marius; Diachenko, Anton; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2013, Research report, 2013)
   Prosjektet “Kapitalforvaltning i Norge-en ny vekstnæring? ” er en videreutvikling av det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for de to prosjektene er klyngeperspektivet på næringsutvikling. ...
  • Kjøpesenteret og dets logistikksystem: dagens praksis og potensiale for forbedring 

   Bjørnland, Dag; Bjerkelund, Rune; Granquist, Tom (Research Report, Research report, 2001)
   Forsknings- og utviklingsprosjektet "Effektiv og miljøvennlig vareforsyning til kjøpesentre og andre butikkonsentrasjoner" har analysert hele den verdiskapende kjeden ved distribusjon av utvalgte forbruksvarer fra den ...
  • Knowledge Based Health 

   Sasson, Amir (Forskningsrapport;4/2011, Research report, 2011)
   In this study, we assess the underlying properties of a global knowledge hub to examine the extent to which the Norwegian health industry constitutes such a hub. We begin with a general discussion of the industry before ...
  • Knowledge Based Oil and Gas Industry 

   Sasson, Amir; Blomgren, Atle (Forskningsrapport;3/2011, Research report, 2011)
   This study presents the Norwegian upstream oil and gas industry (defined as all oil and gasrelated firms located in Norway, regardless of ownership) and evaluates the industry according to the underlying dimensions of a ...
  • Knowledge-based IT & software 

   Andersen, Espen (Forskningsrapport;9/2011, Research report, 2011)
   Abstract This report describes and analyzes the Norwegian IT industry, focusing on two categories of companies: Those that provide information technology as a product largely developed by themselves, and those that provide ...
  • Knowledge-based metals & materials 

   Sasson, Amir (Forskningsrapport;7/2011, Research report, 2011)
   This study presents the Norwegian metal and material industry (defined as all metal and material related firms located in Norway, regardless of ownership) and evaluates the industry according to the underlying dimensions ...
  • Knowledge-based Telecom Industry 

   Vinje, Villeman; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;13/2011, Research report, 2011)
   BI Norwegian School of Management is conducting a national research project entitled “A knowledge-based Norway”. Thirteen major knowledge-based industries in Norway are being analyzed under the auspices of the project. This ...
  • En kunnskapsbasert finansnæring 

   Grünfeld, Leo A.; Jakobsen, Erik W.; Eide, Lars E.; Mellbye, Christian S. (Forskningsrapport;11/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet ”En kunnskapsbasert finansnæring” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. Norsk ...
  • En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring 

   Grünfeld, Leo A.; Espelien, Anne (Forskningsrapport;12/2011, Research report, 2011)
   Prosjektet ”En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor ...
  • Kunnskapsbaserte tjenester 

   Kvålshaugen, Ragnhild (Forskningsrapport;10/2011, Research report, 2011)
   Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra studien Kunnskapsbaserte tjenester. Studien er en av delstudiene i forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Målsetningen med studien er å kartlegge attraktiviteten ...
  • La creación de valor en los consejos y la diversidad de género: Cómo progresar para incrementar el número de mujeres en los consejos de administración en España 

   Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (Spanish version), Research report, 2016)
   España fue uno de los primeros países en establecer una normativa que contemplaba la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas a través de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo. A pesar de ello, ...
  • Lederskap – spiller det noen rolle? 

   Martinsen, Øyvind Lund (Research Report, Research report, 2005)
   I denne artikkelen oppsummerer jeg sentrale strømninger i de siste 100 års forskning på ledere og betydningen av lederskap. Denne forskningen viser at lederes personlighetstrekk, intelligens og lederatferd kan ha god til ...
  • The Listed Events regulation - are sporting events really that important? 

   Solberg, Harry Arne (Research Report, Research report, 2002)
   This article evaluates the rationale behind the Listed Events regulation, which objective is to protect major sporting events from being broadcasted exclusively on TV-channels with restricted penetration. It presents rating ...
  • Logistikk-kostnader i et langsiktig perspektiv 

   Bjørnland, Dag; Lægreid, Lasse (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   Rapporten har det ærgjerrige siktemålet å gi en tallmessig oversikt over logistikk-kostnadenes nivå og utvikling i hele etterkrigstiden. Konkret har vi beregnet kostnadene for hvert år i femtiårsperioden 1947-1997 både i ...
  • Logistikkutvikling i utenforland 

   Virum, Helge (Research Report, Research report, 2002)
   Politiske prioriteringer og ønskemål sammen med de strategier som velges av brukere og tilbydere av logistikktjenester er de viktigste drivkreftene bak logistikkutviklingen. Landene i Europa utformer i dag mye av politikken ...