Now showing items 37-56 of 133

  • Evolution of high-technology clusters: Oslo and Trondheim in international comparison 

   Spilling, Olav R.; Steinsli, Jartrud (Research Report, Research report, 2003)
   The issue addressed in this project is why the Norwegian cities Oslo and Trondheim are not among the internationally leading high-technology cities. While the two cities perform well in a national context and are home to ...
  • Fastlegeordningen : marked, legedekning og tilgjengelighet 

   Grytten, Jostein; Sørensen, Rune Jørgen; Skau, Irene (Forskningsrapport;4/2005, Research report, 2005)
   Myndighetenes mål med fastlegereformen var bedre tilgjengelighet, større valgfrihet og økt kvalitet i allmennlegetjenesten. Enkeltleger har fått ansvar for en avgrenset gruppe med pasienter (listepasientene), pasientene ...
  • Fastlegereformen: En analyse av fastlegenes arbeidsbelastning og tjenestetilbud 

   Grytten, Jostein; Skau, Irene; Sørensen, Rune Jørgen; Aasland, Olaf G. (Research Report, Research report, 2003)
   Fastlegereformen ble innført 1. juni 2001, og rapporten belyser effekter av reformen. Analysene bygger på to omfattende spørreundersøkelser blant allmennleger. Den første ble gjennomført før reformen i 1998, og den andre ...
  • Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskaping 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2013, Research report, 2013)
   Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39. Dette prosjektet sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på ...
  • Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing 

   Sasson, Amir; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2014, Research report, 2014)
   Rapporten ser nærmere på næringseffektene av utbyggingen av en ny E39 over Boknafjorden (Rogfast) mellom Stavanger og Haugesund området, over Bjørnafjorden mellom Stord og Bergen området, over Sognefjorden mellom Oppedal ...
  • Forsknings- og innovasjonspolitikk: Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer 

   Moen, Eli (Forskningsrapport;1/2012, Research report, 2012)
   En hensikt med denne rapporten er å bringe nye perspektiver inn i debatten om forsknings- og innovasjonspolitikken. Én grunn er at mange og ulike aktører ser politikken som lite effektiv. En annen grunn er hvorfor forsknings- ...
  • Fra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontorer 

   Benito, Gabriel R. G.; Christensen, Sverre A.; Lunnan, Randi; Tomassen, Sverre (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   Forskningsrapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av utflytting av hovedkontorer for divisjoner og forretningsområder for selskaper som er børsnotert i Norge. Mens den tradisjonelle internasjonaliseringen – knyttet ...
  • Fra vesen til virksomhet: Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter 

   Arnesen, Catherine B.; Hagen, Kåre (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   I årene fra 1992 til 2003 ble en lang rekke statlige forvaltningsorganer omdannet til juridisk selvstendige virksomheter. Etter denne reformbølgen har det vært påfallende stille om bruken av fristilling som moderniserings- ...
  • Globalisering av banknæringen: Effekter på norske banker og den norske banknæringen 

   Solberg, Carl Arthur; Lien, Ole Helge (Forskningsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten beskriver strukturen i banknæringen med hovedvekt på Vest Europa og Norden, og hvordan denne vil kunne endres i takt med globalisering av næringslivet. Den beskriver videre hvordan utvalgte norske banker bør ...
  • Green electricity trade in the Nordic region: markets, products and transactions 

   Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg (Research Report, Research report, 2003)
   This report examines the potential for- and institutional framing of green electricity trade in the Nordic region in general and for trade in standardised green products on a commodity exchange in particular. The discussion ...
  • Greening of European electricity industry: The challenge of policy integration across cognitive and administrative specialisation 

   Gundersen, Mari Hegg; Koefoed, Anne Louise; Midttun, Atle (Research Report, Research report, 2004)
   Focusing on greening of electricity industry (GEI), this report explores the positions and outlook of various units within the EU system with mandates in the greening of electricity industry process. The study takes a ...
  • Greening of Nordic electricity industry: policy convergence and diversity 

   Midttun, Atle; Gundersen, Mari Hegg; Koefoed, Anne Louise (Research Report, Research report, 2003)
   With a comparative focus on policy similarity and diversity, this report comes out of the project named “The Energy- related Environmental Policy Game” financed by Norwegian Research Council , Industry and Energy and the ...
  • Hva skal vi leve av i fremtiden? : en verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2007, Research report, 2007)
   Forskningsrapporten ”En verdiskapende bygg, anlegg og eiendomsnæring” gir en omfattende analyse av den norske BAE-næring, basert på komplette regnskapsdata for perioden 1996 – 2005, samt en spørreskjemaundersøkelse gjennomført ...
  • Hvordan få til sirkulær massehåndtering for bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? 

   Bygballe, Lena Elisabeth; Flygansvær, Bente Merete; Harrison, Debbie; Soldal, Olav B. (Forskningsrapport, BI;, Research report, 2021)
   Dette forprosjektet har hatt som formål å identifisere interessante aspekter og problemstillinger knyttet til spørsmålet: Hvordan kan man få til sirkulær massehåndtering til og fra bygg- og anleggsprosjekter i Oslo-området? ...
  • Hvordan virker samvirker?: markedsorientering og produktuvikling i norsk landbrukssamvirke 

   Gripsrud, Geir; Olsen, Nina Veflen (Research Report, Research report, 2001)
   Offentlige myndigheter har siden 1930-årene brukt salgssamvirkene i landbruket til å ”regulere” markedene for landbruksprodukter i Norge. Landbrukspolitikken er nå i ferd med å bli mer markedsbasert, og behovet for konkurranse ...
  • Høye avgifter på landtransport i Norge: betydning for transport og annen næringsvirksomhet 

   Askildsen, Thorkel; Bjørnland, Dag; Granquist, Tom (Research Report, Research report, 2001)
   Rapporten dokumenterer resultatene fra et oppdragsprosjekt utført for Nærings- og handelsdepartementet med det formål å analysere den betydning avgifter har på norsk landtransport i et internasjonalt perspektiv og med fokus ...
  • ICT, learning & value creation: strategies missing? 

   Welle-Strand, Anne; Tjeldvold, Arild (Research Report, Research report, 2002)
   What are effects of the ICT-revolution on the organising of learning within universities and corporations and on the “learning relations” between corporations and universities? The pilot study has responded to this question ...
  • Informasjon over Nordsjøen : telekommunikasjoner på norsk sokkel 

   Paulsen, Gard (Forskningsrapport;3/2005, Research report, 2005)
   Denne rapporten gir en fremstilling av hvordan oljeindustriens behov for informasjonstjenester og telekommunikasjonsteknologi har blitt løst fra 1970 og fram til i dag. Rapporten viser videre hvilken rolle oljeselskapene ...
  • Informasjonsadferd og internasjonalisering 

   Solberg, Carl Arthur (Research Report, Research report, 2003)
   Formålet med studien er å identifisere og analysere kritiske faktorer som i eksportør - partnerkjeden påvirker eksportørens resultater i markedet. Spesiell vekt er lagt på den rolle som markedspartneren spiller i ...
  • Innovasjonssystemet i TINE Gruppa og Norsk Kjøttsamvirke BA 

   Ørjasæter, Nils-Otto (Research Report, Research report, 2003)
   Rapporten tar opp problemstillinger vedrørende Tine Gruppa og Norsk Kjøtt som innovasjonssystem. I tillegg diskuteres mulighetene som ligger i en videreutvikling av dette systemet. En rekke undersøkelser konkluderer ...