• Regulering av busselskapene 

      Nordberg, Morten (Discussion Paper, Working paper, 2001)
      Dette notatet er ment å gi en oversikt over hva tidligere forskning sier om betydningen av kontraktsformer og eierskap, spesielt i bussektoren. Med utgangspunkt i standard reguleringsteori beskrives hvordan disse faktorene ...