Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidttun, Atle
dc.contributor.authorØrjasæter, Nils-Otto
dc.date.accessioned2012-11-14T08:28:50Z
dc.date.available2012-11-14T08:28:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1500-0788 (trykt utg)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93634
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nono_NO
dc.description.abstractNorsk petroleumssektor har vært en storstilt arena for innovasjon. Næringen har gått løs på en kontinuerlig strøm av utfordringer; fra utvikling av felt i grunne farvann med lett tilgjengelig olje og gass, til kompliserte reservoarer, langt fra land i dype havområder, og med store klimatiske utfordringer. Utfordringene har vært løst gjennom et omfattende samarbeid mellom operatørselskap (store petroleumsselskap), deres leverandører og underleverandører. Keynes påviste i sin tid muligheten for å utnytte positive ringvirkninger av offentlige investeringer og forbruk for å få fart på økonomien (Keynes 1936). Effekten var langt større enn den offentlige innsatsen skulle tilsi, takket være omfattende ringvirkninger, eller den såkalte multiplikatoreffekten. Vi argumenterer for at det kan skapes en tilsvarende multiplikatoreffekt for innovasjon som ikke bare utløser leverandørbedriftenes kreativitet, men også høster erfaringer fra nyskapning i egne utallige øvrige nettverk og kunderelasjoner. Denne effekten er illustrert gjennom tre case, nemlig utvikling av den ubemannede og tråløse undervannsfarkosten, HUGIN, havbunnsgravemaskinen SPIDER og et havbunns-gasskomperasjonsanlegg. Casene illustrerer også operatørselskapenes evne til å mobilisere og koordinere sitt leverandørnettverk. Med deres sterke ressursbase og betydelige insentiver, klarer de å forene behovet for samarbeid, mot behovet for konkurranse. Petroleumsselskapene konkurrerer med hverandre om å få operatøransvaret for nye felt (lisenser). Straks lisensen er utdelt, samarbeider de om utbygging og drift av det samme feltet. De mobiliserer så sitt leverandørnettverk i en åpen innovasjonsarena. Premien for leverandørene er kompetanseoppbygging og utvikling av nye immaterielle verdier, som igjen kan brukes for å erobre nye prosjekt og kunder.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econano_NO
dc.titleMultiplikatoreffekter ved innovasjon i leverandørnettverk: norsk offshorepetroleumssektor som innovasjonsarenano_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber41-51no_NO
dc.source.volume15no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue7no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel