• Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter 

      Solli-Sæther, Hans; Karlsen, Jan Terje (Journal article, 2010)
      En studie av offshore skipsbyggingsprosjekter viser at erfarne seilende offiserer har en viktig rolle i kunnskapsoverføring mellom rederi, verft og prosjekt. Studien identifiserer fem faser av skipsbygging som visjon, ...