Now showing items 744-763 of 1506

  • Leadership roles in police service management and occupational culture 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The purpose of this paper is to present results from a survey of police managers in Norway on leadership roles and occupational culture. A total of eighteen police personnel values for occupational culture were applied in ...
  • Leading by example: Values-based strategy to instill ethical conduct 

   Nygaard, Arne; Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild; Kidwell, Roland E. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Years of research clearly shows that relying on traditional organizational power bases is not effective when companies want to promote business ethics and performance. It is not only that the use of legitimate power to ...
  • Leaning Against The Credit Cycle 

   Natvik, Gisle James; Gelain, Paolo; Lansing, Kevin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   How should a central bank act to stabilize the ratio of debt over gross domestic product (GDP)? We show how the persistent nature of household debt shapes the answer to this question. In environments where households repay ...
  • Learning about analysts 

   Rudiger, Jesper; Vigier, Adrien Henri (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   We examine an analyst with career concerns making cheap talk recommendations to a sequence of traders, each of whom possesses private information concerning the analyst's ability. The recommendations of the analyst influence ...
  • Learning and Knowledge as Interrelations between CoPs and NoPs 

   Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose – The purpose of our study is to investigate the characteristics and interrelations between informal communities of practice and formal networks of practice and its consequences for learning and new knowledge at ...
  • Learning how to lead police investigations 

   Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
  • Learning to learn differently 

   Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose:This paper aims to investigate whether the formal and informal learning patterns of community health-care nurses changed in the wake of a reform that altered their work by introducing new patient groups, and to ...
  • Ledelse av samfunnsansvar (CSR): hva ønsker de ansatte? 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bedrifters samfunnsengasjement blir stadig viktigere, og Corporate Social Responsibility (CSR) og støtte til ideelle formål blir stadig vanligere. De ansatte er en av bedriftens viktigste interessenter, men spørsmålet er ...
  • Ledelse gjennom kommunikasjon 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Ledelsesteorier forteller lite om hva ledere kan gjøre for å få medarbeidere til å gjøre det de skal. God lederkommunikasjon kan være en del av løsningen. Ledelse kan bare utøves gjennom kommunikasjon. Uten kommunikasjon, ...
  • Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt 

   Biong, Harald; Nygaard, Arne; Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Bedriftseiere forventer at bedriftsledere leverer en solid bunnlinje og god avkastning. I tillegg forventer interessentgrupper utenfor virksomhetene at resultatene fremkommer på en etisk forsvarlig måte. Ledere har ulike ...
  • Ledende handelskjeder gjør det bra på egne merker 

   Fredriksen, Jan Ivar (Journal article, 2012)
  • Lederes personlighet: hva sier forskningen? 

   Martinsen, Øyvind Lund; Glasø, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Er det sammenheng mellom personlighetstrekk og ledelse? I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i fem-faktormodellen for personlighet og viser til forskning som støtter ideen om at lederes personlighet har betydningsfulle ...
  • Lederkommunikasjon: En nøkkel for medarbeiderengasjement 

   Bjugstad, Therese; Berntzen, Marthe; Wong, Sut I (Journal article, 2018)
   Medarbeideres engasjement på jobb ansees som en nøkkelfaktor for bedrifters ytelse og prestasjoner. Gallup-undersøkelser viser imidlertid at urovekken- de få medarbeidere opplever aktivt engasjement i sitt arbeid (Crabtree, ...
  • Left isn’t always right: placement of pictorial and textual package elements 

   Otterbring, Tobias; Shams, Poja; Wästlund, Erik; Gustafsson, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Purpose – The purpose of this study is to investigate how the positioning of textual and pictorial design elements on a package affects visual attention (detection time) toward these element types. Design/methodology/approach ...
  • Legal aspects regarding the use of market surveys as evidence 

   Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Legitimizing, leveraging, and launching: Developing dynamic capabilities in the MNE 

   Grøgaard, Birgitte; Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger G. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Multinational enterprises (MNEs) face simultaneous pressures for global integration and local responsiveness. While the extant literature acknowledges that most MNEs are neither entirely geared towards achieving global ...
  • Let the music play or not: the influence of background music on consumer behavior 

   Andersson, Pernille K.; Kristensson, Per; Wästlund, Erik; Gustafsson, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This study concerns the effect that music has on consumer behavior in two different retail contexts during regular opening hours. Two studies were conducted in a field setting with consumers (N = 550). Consumers were ...
  • Liberale verdier og statlig eierskap 

   Christensen, Sverre A. (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Et viktig og omstridt trekk ved norsk næringsliv og politikk er det omfattende statlige eierskapet. Det er to hovedargumenter som går igjen mot det, og begge kan betegnes som liberale. Først at privat eierskap er å ...
  • Like or want? Gender differences in attitudes toward online shopping in China 

   Dai, Wanwen; Arnulf, Jan Ketil; Iao, Laileng; Wan, Pei; Dai, Haojin (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   While previous studies indicate that female consumers display less trust for online shopping than males do, there is little research to addresses the reasons behind this difference. Our study applies a combination of both ...
  • Likestillingslandets skygge: utenlandske studenter og universitetets (dis)integrerende rolle i Norge 

   Larsen, Eirinn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Kvinners suksess i høyere utdanning siden 70-tallet har omformet det norske samfunnet nedenfra, like fullt som det har forandret synet på hva kvinner duger til. Kjønnsrevolusjonen på universitetet er slik blitt en selvsagt ...