• How users shape markets 

   Harrison, Debbie; Kjellberg, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this article is to elaborate conceptually on the user–market relationship. Existing research reports a limited user–market relationship, which simultaneously exaggerates and underplays user influence on ...
  • How would Business School Students Respond if They Suspect the Boss at Work of White-Collar Crime? 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In this article, we study business school students' action orientation and follower syndrome when they suspect the boss at work of white-collar crime. Business school students are relevant for this research, as they will ...
  • HR managers’ talent philosophies: Prevalence and relationships with perceived talent management practices 

   Meyers, Maria Christina; van Woerkom, Marianne; Paauwe, Jaap; Dries, Nicky (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   HR managers have different beliefs about the nature, value, and instrumentality of talent—referred to as ‘talent philosophies’. In line with cognitive psychology, we reason that talent philosophies are similar to mental ...
  • HRM work and open innovation: evidence from a case study 

   Remneland Wikhamn, Björn; Styhre, Alexander; Wikhamn, Wajda (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper proposes a framework for firm use of HRM when engaging in open innovation. Whereas open innovation has gained wide recognition in the innovation management field, as firms open their boundaries to knowledge ...
  • Human well-being in the Anthropocene: Limits to growth 

   Collste, David; Cornell, Sarah E.; Randers, Jørgen; Rockström, Johan; Stoknes, Per Espen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Transformation of the world towards sustainability in line with the 2030 Agenda requires progress on multiple dimensions of human well-being. We track development of relevant indicators for Sustainable Development Goals ...
  • Humanitarian supply chain strategies: A review of how actors mitigate supply chain risks 

   Jahre, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to link humanitarian logistics (HL) and supply chain risk management (SCRM) to provide an understanding of risk mitigation strategies that humanitarian organisations use, or could use, ...
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Hva fikk deg til å lese denne artikkelen? – Effekter av å bruke spørsmål i overskrifter på Internett 

   Lai, Linda; Farbrot, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tenk om det fantes overskrifter som får flere til å klikke seg inn for å lese artikler og annonser på Internett? Tenk om det fantes overskrifter som øker sannsynligheten for å vinne oppmerksomheten til travle folk? Det er ...
  • Hva kjennetegner din lederkommunikasjon? 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Effektiv ledelse forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter. Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Retningslinjer eller prinsipper for god lederkommunikasjon kan derfor være et verktøy som gir bedre ledelse. Prinsippene kan ...
  • Hva koster det å kjøpe og selge valuta? : 

   Bjønnes, Geir Høidal; Kathitziotis, Neophytos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene ...
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
   Regnskapskvalitet er et begrep som alle som enten bruker eller produserer regnskapsinformasjon, er opptatt av. Det finnes imidlertid ikke en omforent definisjon av hva regnskapskvalitet er. I litteraturen finnes det minst ...
  • Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier? 

   Saakvitne, Jo Albertsen; Bjønnes, Geir Høidal (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Dereguleringen av det nordiske kraftmarkedet på midten av 1990-tallet er internasjonalt anerkjent som en suksesshistorie, og har bidratt til aktive spot- og derivatmarkeder. Markedene sørger for effektiv og transparent ...
  • Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb? 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article, 2014)
   Klimaproblematikken er en av vår tids største utfordringer. Utallige studier og artikler dokumenterer faren ved det stadig økende utslippet av klimagasser. Betraktelig færre studier har sett på hva som skal til, i praksis, ...
  • Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? 

   Eidsvold-Tøien, Irina; Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det ...
  • Hvor skal Oljefondet ligge? 

   Isachsen, Arne Jon (Journal article, 2018)
   Oljefondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). De siste ti årene har fondet gitt samme avkastning som indeksen det måles mot, etter at kostnadene ved driften er tatt hensyn til. Det er et meget bra ...
  • Hvordan få kraft i bærekraft? 

   Flygansvær, Bente Merete; Bygballe, Lena Elisabeth; Harrison, Debbie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Bærekraft er et ord som favner bredt. Faglitteraturen kaller det den tredelte bunnlinjen, der bærekraft skal gi positive gevinster på samfunns-, bedrifts- og individnivå. For bedrifter innebærer det at man skal realisere ...
  • Hvordan kan bedrifter gjøre best nytte av kundelojalitetsprogrammer? 

   Dorotic, Matilda; Olsen, Line Lervik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   En av de største trendene på tvers av alle markeder er bruken av ulike kundelojalitetsprogrammer (KLP-er). Men det er dyrt å skape kundelojalitetsprogrammer som gir god effekt, og kampen om kundene er hard. Derfor er ...
  • Hvordan lykkes med CRM? 

   Selnes, Fred; Hagen, Truls (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen rapporterer vi funn fra en omfattende tudie av hva som kjennetegner bedrifter som lykkes med sine investeringer i CRM. Studien er gjennomført i regi av Dataforeningen over en periode på fire år fra 2007 ...
  • Hvordan lykkes med reklame på Facebook? 

   Selnes, Fred; Staude, Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen redegjør vi for hvordan bedrifter bør jobbe for å lykkes med reklame på Facebook. En undersøkelse blant brukere av Facebook viser at de fleste er negative til reklame på Facebook og er bekymret for at ...
  • Hvordan måle ekte grønn vekst og unngå grønnvaskingsfellen 

   Stoknes, Per Espen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Sett at du og jeg og hele organisasjonen vi jobber med, tar klimaproblemet på alvor. Hvordan kan et selskap, en sektor eller et helt land dokumentere at vi arbeider i tråd med klimamålet i Paris-avtalen? Hvordan kan man ...