Now showing items 707-726 of 1506

  • Klagehåndtering i norske bedrifter: Noen observasjoner og forslag til tiltak 

   Ronæs, Nina; Lorentzen, Bengt G.; Silseth, Pål; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Klagehåndtering i norske bedrifter er ikke noe å skryte av. Dette gir seg utslag i lav tilfredshet med klagehåndtering blant kundene, noe tall fra Norsk Kundebarometer tydelig viser. Dette er slett ikke bra for bunnlinjen ...
  • Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser 

   Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth; Riis, Christian; Petkovic, Gordana; Berg, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Knowing in mobile organisations – trust and knowledge sharing in virtual teams 

   Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   We investigate how trust and knowledge sharing affect collaboration in virtual teams as knowing across boundaries in a mobile organisation. It is important for collaborative work that personnel have sufficient understanding ...
  • Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms 

   Breunig, Karl Joachim; Kvålshaugen, Ragnhild; Hydle, Katja Maria (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This study presents three different business models (continuous, repetitious, and unique) identified in international professional service firms that pursue a transnational strategy. These business models have varying ...
  • Knowledge donating and knowledge collecting - The moderating role of social and economic leader-member exchange 

   Dysvik, Anders; Buch, Robert; Kuvaas, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose – The purpose of this paper is to investigate whether the relationship between employees’ knowledge donating and managers’ knowledge collecting is moderated by social leader-member exchange (SLMX) and economic ...
  • Knowledge management in criminal investigations: The case of fraud examiners 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The activity of private investigations by fraud examiners is a business of lawyers, auditors and other professionals who investigate suspicions of financial crime by white-collar criminals. Private investigations represent ...
  • Knowledge Management Strategy in Professional Service Firms 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Knowledge management is concerned with knowledge sharing and knowledge creation inorganizations. Knowledge management activities include creation, acquisition, identification,storage, sharing and application of knowledge. ...
  • Knowledge spillovers and R&D subsidies to new, emerging technologies 

   Heggedal, Tom-Reiel (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Is knowledge spillover a rationale for supporting R&D on new, emerging technologies more than R&D on other technologies? In this paper, I analyze whether innovation externalities caused only by knowledge spillovers differ ...
  • Knowledge transfer in shipbuilding projects: A study of facilitating mechanisms 

   Solli-Sæther, Hans; Karlsen, Jan Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This research provides insight into the important role of experiencedsailing officers in shipbuilding projects. The aim of this exploratory case studywas to develop an understanding of mechanisms used to facilitate ...
  • Knowledge transfer in shipbuilding projects: A study of facilitating mechanisms 

   Solli-Sæther, Hans; Karlsen, Jan Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This research provides insight into the important role of experienced sailing officers in ship-building projects. The aim of this exploratory case study was to develop an understanding of mechanisms used to facilitate ...
  • Knowledge, Transparency and Power in Business Networks 

   Olsen, Per Ingvar (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article explores into the relationship between food suppliers and supermarket-chain retailers in the concentrated and import protected Norwegian dairy market. It aims at developing and discussing analytical constructs ...
  • Kompetansemobilisering og egenmotivasjon 

   Lai, Linda (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen bli brukt og komme til nytte. Ny forskning fra Norge viser også at medarbeidernes ...
  • Kompetanseutvikling i norske kommuner: fra ufaglært til faglært 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Norske kommuner står overfor en tiltagende knapphet på faglært arbeidskraft de neste tiårene. Fagutdanning av egne medarbeidere i tilknytning til arbeidsplassen kan kompensere for mangel på kvalifisert arbeidskraft, for ...
  • Konkurranse som hinder for innovasjon og teknisk fornyelse i byggenæringen 

   Håkansson, Håkan; Ingemansson, Malena (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Byggebransjen blir ofte kritisert for ikke å utvikle seg i like høy grad som andre bransjer. Politisk foreligger det derfor krav om at den må bli mer innovativ og vise større evne til fornyelse. Mange mener at produktiviteten ...
  • Konsekvenser av målstyring i kunsten 

   Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete; De Paoli, Donatella (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kunsten har blitt karakterisert som det økonomiske feltet snudd på hodet (Bourdieu 1993). Å rette seg etter det som er økonomisk gunstig, har ikke alltid vært gangbart om man skal lykkes i kunstens verden. Like fullt, og ...
  • Kontroll er bra - tillit bedre? 

   Swärd, Anna (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tillit blir i økende grad trukket frem som et alternativ til kontroll. I denne artikkelen diskuteres betydningen av tillit i interorganisatoriske samarbeid mellom offentlige og private aktører og hvordan man i slike ...
  • Kulturkapitalens bevegelser i vår tid 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen er basert på forfatterens nylige tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI. Den tar for seg noen av de overordnede endringer som har pågått i kulturfeltet de siste 20 årene. Disse endringene ...
  • Kulturpolitikk og lobbyisme: en case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet 

   Røyseng, Sigrid (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Lobbyismens betydning i norsk politikk har generelt fått liten forskningsmessig oppmerksomhet. I denne artikkelen undersøker jeg hva lobbyisme innebærer på det politiske beslutningstakere? Og representerer lobbyisme noe ...
  • Kultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi: Et dedifferensieringsperspektiv på utviklingen 

   Gran, Anne-Britt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen omhandler kulturlivets og kreativ nærings betydning for norsk økonomi. Internasjonalt fremheves sektorens økonomiske potensial, og den kultur- og næringspolitiske konteksten i Norge bidrar til et forsterket ...
  • En kunnskapsbasert IT-næring: aktivitet og effekt 

   Andersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norsk IT-næring er stor, lønnsom, svært innovativ og kunnskapsbasert, men i liten grad en kunnskapsklynge. Den er svært sentralisert – mest til Oslo/Akershus, med Trondheim og Horten som mindre sentra. Få norske ...