Now showing items 582-601 of 1508

  • How newcomers use role models in organizational socialization 

   Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   This study examines how newcomers use colleagues as role models in organizational socialization, taking a multiple level approach to organizational socialization as individual, social and cultural learning processes. The ...
  • How police leaders learn to lead 

   Filstad, Cathrine; Karp, Tom; Glomseth, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article examines how Norwegian police leaders learn to lead and what constitutes police practices. Twenty-seven police leaders were shadowed during and interviewed about their daily practices of policing. We found ...
  • How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials 

   Trondal, Jarle; Murdoch, Zuzana; Geys, Benny (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Individuals' role perceptions are central guides to their behavior and choices as members of an organization. Understanding organizational dynamics thus requires knowledge about the determinants of such role perceptions, ...
  • How stakeholders view stakeholders as CSR motivators 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Purpose This study investigates perceptions of the relative importance of different stakeholders (owners, employees, customers, NGOs and governmental authorities) as agents motivating managers to engage in CSR. The purpose ...
  • How standards and modularity can improve humanitarian supply chain responsiveness: the case of emergency response units 

   Jahre, Marianne; Fabbe-Costes, Nathalie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Purpose of this paper This paper aims to increase understanding of the use of standards and modularity for improving responsiveness in the humanitarian context. Design/methodology/approach Based on a conceptual framework ...
  • How streaming services make cinema more important: Lessons from Norway 

   Gaustad, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The technocultural disruption triggered by digitization has radically changed the way in which we consume films outside cinemas and transformed content providers’ business models. In Norway, between 2010 and 2016, DVD/Bluray ...
  • How to choose a format. Consumers’ evaluation in choosing a format for reading books in Norway 

   Kampen Kristensen, Linn-Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article contributes to the discussion of digital versus physical books and sharpens focus on the consumers of books. Using mixed methods, the article explores the emotional relationship between books, information and ...
  • How to understand and define stress in an operational risk context 

   Steen, Riana (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper aims to provide new insights on the understanding of stress and using this concept in operational risk management. We identify three main lines of definitions of stress: situations having the potential for ...
  • How users shape markets 

   Harrison, Debbie; Kjellberg, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this article is to elaborate conceptually on the user–market relationship. Existing research reports a limited user–market relationship, which simultaneously exaggerates and underplays user influence on ...
  • How would Business School Students Respond if They Suspect the Boss at Work of White-Collar Crime? 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   In this article, we study business school students' action orientation and follower syndrome when they suspect the boss at work of white-collar crime. Business school students are relevant for this research, as they will ...
  • HR managers’ talent philosophies: Prevalence and relationships with perceived talent management practices 

   Meyers, Maria Christina; van Woerkom, Marianne; Paauwe, Jaap; Dries, Nicky (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   HR managers have different beliefs about the nature, value, and instrumentality of talent—referred to as ‘talent philosophies’. In line with cognitive psychology, we reason that talent philosophies are similar to mental ...
  • Humanitarian supply chain strategies: A review of how actors mitigate supply chain risks 

   Jahre, Marianne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose The purpose of this paper is to link humanitarian logistics (HL) and supply chain risk management (SCRM) to provide an understanding of risk mitigation strategies that humanitarian organisations use, or could use, ...
  • Hva er digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article, 2017)
   Digitalisering er blitt et moteord, men hva er det, hvorfor er det viktig nå, og hva kommer det til å gjøre med forretningsstrategi, organisasjonsprosesser og samfunnsforhold? I denne artikkelen diskuterer vi sammenhengen ...
  • Hva fikk deg til å lese denne artikkelen? – Effekter av å bruke spørsmål i overskrifter på Internett 

   Lai, Linda; Farbrot, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tenk om det fantes overskrifter som får flere til å klikke seg inn for å lese artikler og annonser på Internett? Tenk om det fantes overskrifter som øker sannsynligheten for å vinne oppmerksomheten til travle folk? Det er ...
  • Hva kjennetegner din lederkommunikasjon? 

   Farbrot, Audun (Journal article, 2018)
   Effektiv ledelse forutsetter gode kommunikasjonsferdigheter. Ledelse skjer gjennom kommunikasjon. Retningslinjer eller prinsipper for god lederkommunikasjon kan derfor være et verktøy som gir bedre ledelse. Prinsippene kan ...
  • Hva koster det å kjøpe og selge valuta? : 

   Bjønnes, Geir Høidal; Kathitziotis, Neophytos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene ...
  • Hva menes med regnskapskvalitet? 

   Stenheim, Tonny; Sundkvist, Charlotte Haugland; Opsahl, André (Journal article, 2017)
   Regnskapskvalitet er et begrep som alle som enten bruker eller produserer regnskapsinformasjon, er opptatt av. Det finnes imidlertid ikke en omforent definisjon av hva regnskapskvalitet er. I litteraturen finnes det minst ...
  • Hva skjer med det nordiske kraftderivatmarkedet om aktørene ikke får stille sikkerhet gjennom bankgarantier? 

   Saakvitne, Jo Albertsen; Bjønnes, Geir Høidal (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Dereguleringen av det nordiske kraftmarkedet på midten av 1990-tallet er internasjonalt anerkjent som en suksesshistorie, og har bidratt til aktive spot- og derivatmarkeder. Markedene sørger for effektiv og transparent ...
  • Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb? 

   Ditlev-Simonsen, Caroline D.; Wenstøp, Fred (Journal article, 2014)
   Klimaproblematikken er en av vår tids største utfordringer. Utallige studier og artikler dokumenterer faren ved det stadig økende utslippet av klimagasser. Betraktelig færre studier har sett på hva som skal til, i praksis, ...
  • Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? 

   Eidsvold-Tøien, Irina; Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det ...