• The internationalization of Executive education 

   Amdam, Rolv Petter Storvik (Chapter, 2019)
  • Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   I denne rapporten kan vi se hvordan mediebruken varierer med et begrep for livssyklus – fra enslige uten familie, via barnefamilier og opp til seniorer. I noen grad har dette selvfølgelig med alder å gjøre – men ikke fullt ...
  • How strategic communication facilitates the internationalization of firms: A situational framework 

   Keller-Bacher, Jule; Zerfass, Ansgar (Chapter, 2019)
   This chapter examines the specific role of strategic communication as a facilitator for business internationalization. It provides a new and comprehensive rationale for explaining the contribution of strategic communication ...
  • Book Review: How Will You Measure Your Life? 

   kratochvil, Renate; Schmeisser, Bjoern (Others, 2020)
   How will you measure your life? is the question that Clayton M. Christensen, James Allworth and Karen Dillon set out to answer in this stimulating book, applying management theories to the task of developing a strategy for ...
  • Nye forventninger til ledelse? 

   Asting, Cecilie; Swanberg, Anne Berit (Others, 2020)
   Det er skrevet mye om god ledelse og hva det innebærer å være en god leder. Listene er relativt overlappende og vanskelig å være uenig i (Birkinshaw 2014). Likevel, det er lov å være nysgjerrig på hvordan vår digitale, ...
  • Wittgenstein’s Revenge: How Semantic Algorithms Can Help Survey Research Escape Smedslund’s Labyrinth 

   Arnulf, Jan Ketil (Chapter, 2020)
   Empirical research has shown how semantic algorithms can often predict the statistics of survey data a priori, particularly in topics like “leadership” and “motivation.” In those cases, the survey data reflect the language ...
  • Who’s got the time? Temporary organizing under temporal institutional complexity 

   Pemsel, Sofia; Söderlund, Jonas (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   This chapter addresses the challenges associated with temporary organising under conditions of institutional complexity. The authors draw on findings from an in-depth case study of a megaproject initiated to reshape ...
  • Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Chapter, 2020)
   I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen preget av multinasjonale selskaper. Norge og mange EU-land ...
  • New normal, new leaders? Time for resilience and post-heroic leadership 

   Škerlavaj, Miha (Chapter, 2020)
   The chapter focuses on COVID-19 as a wicked problem in a multi-dimensional space. It has medical, economic, business, sociological, technological, organizational, environmental, and psychological aspects that need to be ...
  • The Future of Work, Digital Labor, and Business Legitimacy 

   Wong, Sut I (Chapter, 2020)
   The increasing trend of Internet technology platforms and its offerings of digital labor have revolutionized the world of work. Companies that compete in this so-called gig economy are breaking away from traditional work ...
  • Public-Private Cooperation for Climate Adaptation - Providing Insurance Loss Data to the Municipalities 

   Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Aall, Carlo (Chapter, 2020)
   This chapter discusses experiences from public-private cooperation for climate services providing insurance loss data (from weather related damage) on asset level for Norwegian municipalities.‘Insurance loss data’ display ...
  • Forecasting: An Essential Introduction 

   Thorsrud, Leif Anders (Book review, 2020)
  • Executive Education 

   Amdam, Rolv Petter Storvik (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Summary Executive education, defined as consisting of short, intensive non-degree programs offered by university business schools to attract people who are in or close to top executive positions, is a vital part of modern ...
  • Tariffavtalen som et rettslig instrument 

   Skjønberg, Alexander Næss; Hansteen, Christopher (Chapter, 2020)
  • Working Smarter and Greener in the age of Digitalization: The Corporate Knowledge Work Design in the Future 

   Jevnaker, Birgit Helene; Olaisen, Johan Leif (Peer reviewed; Book Chapter, 2020)
   This paper investigates what forms the knowledge work design in the future on a corporate level. The future is 2030. The methodology includes 20 in-depth interviews with researchers working with these issues in the Swedish ...
  • Can you tell from my grades that I am a blogger? 

   Heggernes, Tarjei Alvær; Bergfjord, Ole Jakob (Chapter, 2020)
   From 2009 to 2013 writing blog posts, and commenting on each other’s blog posts, was a mandatory course requirement for the students of the subject ØMF101 Administrative Informasjonssystemer (Management Information Systems) ...
  • KAM Disclosure in the Auditor’s Report – A Literature Review 

   Svanstrøm, Tobias; Stenheim, Tonny; Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen (Chapter, 2020)
   The requirement of including Key Audit Matters (KAM) is the most significant change made to the auditor’s report in many years. The purpose of KAM is to meet the request from the users of accounting information to include ...
  • Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell 

   Grønland, Stein Erik; Hovi, Inger Beate; Madslien, Anne (Chapter, 2020)
   Nasjonal godstransportmodell er et planleggingsverktøy som er utviklet for å kunne beregne effekten på godstransporten av ulike tiltak som for eksempel endringer i vegsystemer, endringer i jernbaneterminaler eller ...
  • Brukerbetaling i lokalaviser – en trussel for bruksmangfold og lokaldemokrati? 

   Olsen, Ragnhild Kristine (Chapter, 2021)
   Mediepolitikken i Norge legger særlig vekt på å sikre tilgang til lokale medier i hele landet for å stimulere en felles, åpen og opplyst offentlig samtale. Denne ambisjonen er knyttet til en overordnet målsetting om å bidra ...
  • Opphavsrett, håndheving og mangfold 

   Gaustad, Terje; Eidsvold-Tøien, Irina (Chapter, 2021)
   Kapittelet analyser opphavsrettens betydning for mangfold i distribusjon og innhold. I en komparativ rettsøkonomisk analyse sammenlignes gjennomføringen av EUs Infosoc-direktiv i norsk, svensk og dansk rett. Funnene viser ...