• Airbnb 

   Bjørkhaug, Diana Grace Jaculan; Ulleberg, Cassandra; Nikolaisen, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet delingsøkonomi. Økt digitalisering har ført til økt antall delingsøkonomiske plattformer. Vi har derfor valgt å fokusere på overnattingstjenesten Airbnb. Målet er å ...
  • Bacheloroppgave i Markedsføringsledelse 

   Nguyen, Thy Anh Hoang; Eikeland-Tande, Erle; Strøm, Julie Victoria (Bachelor thesis, 2021)
   I løpet av de siste årene har digitalisering ført til at bedrifter har gått gjennom en digital transformasjon. Digitalisering beskriver en teknologisk endring og omfatter nye forretningsmodeller som gir muligheter for ...
  • Barn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrep 

   Engelsgjerd, Tina; Knutsen, Katrine; Stendal, Astrid Selsvik (Bachelor thesis, 2018)
   I denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep ...
  • Boikotter av Black Friday: En undersøkelse om hvordan boikotter av massekonsumpsjon påvirker forbrukeres oppfatning av merker 

   Engström, Matilda (Bachelor thesis, 2020)
   I dagens samfunn oppfordres forbrukere å handle ofte og mye, med den store salgsdagen Black Friday som et prakteksempel. I lys av miljøfokus og bærekraftige forretningsstrategier velger noen bedrifter å boikotte ...
  • Bruk av kjente ansikt i markedskommunikasjonen 

   Gundersen, Martine; Hamre, Karoline Skjølingstad; Nesheim, Marianne (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven var målet å se på hvilken effekt kjente ansikt har i markedskommunikasjon gjennom sosiale medier. Fokuset er rettet mot å bruke et “kjent ansikt” som et virkemiddel til å nå ut til forbrukere. Denne ...
  • Budskapsvinkling i bloddonasjon og den modererende effekten av altruisme 

   Pedersen, Silje; Grimsmo, Cecilie Sophie Tønder (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken bloddonasjon og hvordan en skal utforme kampanjer og reklamer for effektivt å rekruttere frivillige bloddonore. I denne sammenhengen tar vi for oss budskapsvinkling med negativ ...
  • Building brand resonance with chatbots: assessing the importance of giving your bot a human personality 

   Verney, Victor; Poulain, Arthur (Master thesis, 2018)
   This paper aims at defining the effect that different types of personality given to chatbots may have on the brand resonance in consumer’s mind. In the current context of quick development of conversational marketing ...
  • Bærekraft i frukt- og grøntavdelingen 

   Bui, Kim Huyen; Holmlund, Hanne; Larsen, Oda Allum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil det overordnede temaet være bærekraftig livsstil. Formålet med studiet er å kartlegge hvilke faktorer som påvirker en forbrukers intensjon til å handle mer bærekraftig. På grunn av temaets ...
  • Bærekraft i klesbransjen 

   Knutsen, Hella Kristine; Jakobsen, Sara Elise Råbakk; Grøtteland, Celine Løvåsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg temaet bærekraft i klesbransjen. Bakgrunn for valg av tema er økt fokus og oppmerksomhet rundt bærekraft og miljø. Etter videre forskning fant vi atferd og holdninger interessant, og ønsket å ...
  • Chatbots in service recovery: Crackpot or Jackpot? 

   Magnusson, Peter Daniel Lund; Rånnerud, Arne Aleksander (Master thesis, 2019)
   Problem Service recovery has been a heavily researched and studied area for several years. As technology has continued to develop and been adapted and incorporated into this field, new research avenues have also opened ...
  • Consumers’ purchase behavior towards green beauty care products 

   Claudon, Maylis; De Saint-Lége, Sophie De Champs (Master thesis, 2021)
   Consumers are increasingly looking for a more sustainable consumption. In the past years, a green trend has emerged in the beauty care market. However, even if consumers claim to want more green products, an attitude-behavior ...
  • Consumers’ willingness to incur debt with “Buy Now Pay Later” payment options 

   Grøtan, Ida Helene; Hjorthol, Mari Anette (Master thesis, 2021)
   Consumers are offered more payment options than ever before, and many of them offer exceptionally flexible solutions and different ways of financing purchases with credit. Simultaneously, the increased credit use has led ...
  • Country-of-origin and brand reputation effects on brand equity. Can a strong brand name strengthen or reverse country-of-origin effects on brand equity? 

   Sanfilippo, Marie (Master thesis, 2017)
   The concept of country-of-origin has been extensively studied with the apparition of multinational companies separating and outsourcing their operations worldwide. It has been established that country-of-origin has an ...
  • Culture and luxury value perception 

   Grange, Ségolène (Master thesis, 2015-08-07)
   The aim of this study is to investigate how culture influences the way consumers perceive luxury. The model used in this paper combines previously developed frameworks concerning luxury value dimensions with the famous ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Digitalisering i restaurantbransjen 

   Wester, Birgit Kyvik; Helliesen, Sofie Sørbø (Bachelor thesis, 2021)
   «Nye teknologier fører med seg omstillinger som setter samfunn på prøve. En sentral utfordring er å håndtere konsekvensene når teknologi gjør menneskelig arbeidskraft overflødig, og vi må skape nye jobber» (Næringslivets ...
  • Does Size Matter? Empirical Evidence for Product Specification Rebound Effects 

   Enstad, Mikkel; Myreev, Artem (Master thesis, 2019)
   The current study explores a new field with the concept of rebound effects that have been receiving scant attention – namely, product specification rebound effects which occur when consumers choose larger or more powerful ...
  • E-scooter – convenience versus environment: a green innovation value chain analysis of transportation in urban areas 

   Dahl, Anne; Haug, Jens Arne (Master thesis, 2020)
   Abstract The need for more sustainable transport methods have been highlighted due to challenges such as traffic congestion, greenhouse gas emissions and pollution in urban areas. The shared electric scooters have become ...