• Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering fra banker? 

   Brobakken, Peter Istad; Valstadsve, Jørgen Rønning (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget ...
  • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

   Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
  • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

   Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
  • Modellering for framtiden 

   Gudeleviciute, Eidmante Kristine; Solberg, Tor-Øystein; Brandslet, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er ...
  • Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

   Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...
  • Verdivurdering av Aidcom AS 

   Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til ...
  • Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

   Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...