• Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

   Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...
  • Den nye verdensvalutaen? - en kvantativ oppgave om Bitcoins desentraliserte pengesystem 

   Haugland, Silje Gandborg; Tran, Camilla Truc (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å få innsikt i kryptovalutamarkedet og Bitcoin, og se nærmere på hvordan et slikt fenomen kan sikre et velfungerende pengesystem. Vi utforsker kryptovalutaen Bitcoins fordeler og ...
  • En fundamental verdsettelse av Foodtech lndustri AS 

   Ellefsen, Fredrik Robøle (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med oppgaven er å estimere den fundamentale verdien til Foodtech Industri AS. Foodtech Industri sin drift består av prosjektering og levering av produksjonsutstyr, komplette produksjonslinjer, service og tjenester ...
  • Har innføringen av FNs bærekraftmål endret kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene hos norske energikrevende produsenter og i transportbransjen? 

   Hansen, Wanja; Remme, Martine Karoline; Roppen, Astrid Oline (Bachelor thesis, 2022)
   Som følge av globalisering og en økende temperatur på jorden, er det blitt et større fokus på bærekraft. Fra selskapenes side, handler bærekraft også om rennomé og å ha et godt omdømme. Det er derfor interessant å se på ...
  • Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på finansiering fra banker? 

   Brobakken, Peter Istad; Valstadsve, Jørgen Rønning (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven var å se på hvordan de skjerpede kapitaldekningskravene for banker har påvirket kapitaltilgangen for små og mellomstore bedrifter i Norge. Små og mellomstore bedrifter utgjør en meget ...
  • Hva driver boligprisene i Norge? Hvordan kan vi gjøre det lettere for førstegangskjøpere å etablere i markedet? 

   Mawdsley, Oskar Evan; Ibrahim, Shad; Farahat, Adham (Bachelor thesis, 2022)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss hvilke makroøkonomiske variabler som driver boligprisene i Norge. Ettersom bolig står nordmenn flest nær, har den en stor innvirkning på den økonomiske aktiviteten i landet, og er derfor ...
  • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

   Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
  • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

   Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
  • Modellering for framtiden 

   Gudeleviciute, Eidmante Kristine; Solberg, Tor-Øystein; Brandslet, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår oppgave analysert BDO Trondheims konkurransesituasjon og forsøkt å finne en optimal tilpasning av arbeidskraft/kompetanse gitt forskjellige framtidssenarioer. Vi kom fram til følgende problemstilling: Hva er ...
  • Norsk økonomi under koronapandemien : Var nullrentepolitikken under koronapandemien et nødvendig virkemiddel? 

   Nordset, Markus (Bachelor thesis, 2022)
   Utredningen denne oppgaven bygges opp av, tar for seg norsk økonomi under koronapandemien, og har som formål å undersøke om nullrentepolitikken som ble ført etter pandemien brøt ut var et nødvendig virkemiddel. Pandemien ...
  • Risikoaspektet knyttet til folkefinansiering for investorer 

   Valbøll, Lucas Bjerke; Amlie, Karina; Arx-Leversen, Hannah Nathalie von (Bachelor thesis, 2022)
   I vår bacheloroppgave tar vi for oss temaet risiko, og ut ifra dette temaet ser vi på hvordan ulike variabler påvirker risikopreferansen til investorer når det kommer til lånebasert folkefinansiering til privatpersoner. ...
  • Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

   Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...
  • Verdivurdering av Aidcom AS 

   Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til ...
  • Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

   Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...
  • Verdsettelse av AutoStore ASA 

   Duffaut-Sundsby, Ida; Fjeller, Hedda Ramstad (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloroppgavens tema er verdsettelse av virksomhet. I løpet av bachelorgraden har vi opplevd at vi har en sterk interesse for økonomi- og finansfag. Som en forberedelse til videre studier på Handelshøyskolen BI i MSc in ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood AS 

   Hallquist, Odin; Ribe, Markus; Tunge, Jonas (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å utføre en fundamental verdsettelse av Grieg Seafood ASA. Ved hjelp av den fundamentale verdsettelsen, skal vi finne et kursmål på aksjen til Grieg Seafood ASA gjennom å estimere en rettferdig ...
  • Verdsettelse av SATS ASA 

   Nyima, Lukas Kolås (Bachelor thesis, 2022)
   SATS ASA er Nordens største treningssenterkjede med 250 treningssentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark, nærmere 10 000 ansatte og 70 0000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. SATS tilbyr gruppetrening, spinning, ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...