• Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll 

   Fougner, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Styringsretten er betegnelsen på arbeidsgivers kompetanse til å treffe beslutninger om virksomheten og ansettelsesforholdet. Styringsrettsbeslutninger kan føre til tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og Høyesterett ...
  • Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette ...
  • Ettervirkning - grunnlag, rekkevidde og betydning 

   Skjønberg, Alexander Næss (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Artikkelen er et innlegg i den pågående debatten om ettervirkning. Forfatteren mener at det er endel misoppfatninger om hva den alminnelige regelen om ettervirkning går ut på. I artikkelen utdypes regelens rettsgrunnlag, ...