• Minstelønnsloven for underordnede handelsfolk 1918–1925 

   Espeli, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I 1993 ble det vedtatt en lov om allmenngjøring av tariffavtaler forut for Norges EØS-medlemskap for å unngå sosial dumping. Allmenngjøringsloven innebar offentlig minstelønnsregulering og var slik sett et brudd med praksisen ...
  • Pensjonstrygden for statens arbeidere blir til (1917–1951) 

   Espeli, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I 1950 vedtok Stortinget loven om pensjonstrygd for statens arbeidere med virkning fra 1951. Dermed fikk statens time- eller akkordlønte arbeidere – som ikke arbeidet i militærbedriftene, Sølvverket på Kongsberg eller i ...
  • Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814-1917) 

   Espeli, Harald (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Tjenestepensjonsordningene for statens arbeidere mellom 1814 og 1917 er lite undersøkt. Her behandles alders-, uføre- og enkepensjoner. Det var fire hovedgrupper arbeidere i staten; for det første arbeiderne på Sølvverket ...