• Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

      Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...