• An empirical analysis of housing allowance recipients 2010- 2020 and a forecast of the near future 

   Jenssen, Henrik; Unhjem, Jon Peder Bakke (Master thesis, 2020)
   This study seeks to identify the attributes of recipients of housing allowance in Norway and formulate an econometric model capable of predicting the inflow of new recipients of housing allowance in the near future. As ...
  • Metastudie om bærekraftige investeringer 

   Valstrand, Ørjan; Stefanussen, Lone; Unhjem, Jon Peder Bakke (Bachelor thesis, 2018)
   I vår bacheloroppgave var formålet å studere avkastningen på bærekraftige investeringer opp mot tidligere forskning. For å svare på problemstillingen, ”Hva sier forskning om avkastning på bærekraftig investering med bruk ...