• Verdivurdering av Retro AS 

      Veimo, Børge; Olsen, Andreas (Bachelor thesis, 2010-01-25)
      Denne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har ...