• Verdivurdering av SalMar ASA 

      Osland, Sindre Gaustad; Malmo, Stian Hegge (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      SalMar ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av atlantisk laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av egenkapitalen til SalMar, og dermed kunne si noe om ...