• Sjømat AS 

      Hogstad, Steinar Westergård; Male, Hans Martin; Matre, Arvin (Bachelor thesis, 2017)
      Fiskeindustrien er Norges er en av de største industriene i Norge, og opplevde en sterk vekst i 2016 (SSB, 2017). Vi syntes av den grunn det ville være spennende å verdsette en bedrift i denne industrien. Siden en i ...