• Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

      Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...