• Vi kan ikke spise algoritmer 

      Garnes, Åge; Heggernes, Tarjei Alvær (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Industri 4.0 har blitt lansert som betegnelse på den neste teknologiske revolusjonen. Den aktuelle utviklingen innebærer at algoritmer bygges inn i det meste av våre materielle omgivelser. Alt blir digitalisert og kan ...