Now showing items 5676-5695 of 6150

  • Trusting Artificial Intelligence: How Perceived Situational Risik and Digital Mindset Can Influence lndiuiduals Decision to Rely 

   Salvesen, Hanna B. H.; Møller, Helena Tournaire (Master thesis, 2022)
   In this thesis, we aim to investigate how domains of perceived situational risk will influence an individual’s decision to rely on an artificially intelligent decision aid to perform a decision-making task. We also aim ...
  • Trusting others: The polarization effect of need for closure 

   Acar-Burkay, Sinem; Fennis, Bob; Warlop, Luk (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Because trust-related issues inherently involve uncertainty, we expected individuals’ social-cognitive motivation to manage uncertainty—which is captured by their need for closure—to influence their level of trust in ...
  • Tryg Forsikring 

   Bratland, Karoline Borge; Bergh, Rebecca Råheim Hiis (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget Forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven handler om hvordan Tryg Forsikring kan effektivisere arbeidsprosesser for ...
  • Trygg Trafikk Det er fett å bli sett 

   Lauvdal, Yvonne; Gimnes, Ina Østhus (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven presenterer en holdningskampanje på vegne av trafikkorganisasjonen Trygg Trafikk. Organisasjonen er bidragsyter til nullvisjonen, som er regjeringens visjon om et transportsystem uten drepte ...
  • Trygghet i Endringenes tid - Psykologisk trygghet, tillit og ytringsklima i en bedrift som er i endring 

   Hus, Helga; Askeland, Torhild; Bernardi, Tamara (Master thesis, 2022)
   Vi er tre studenter på masterprogrammet Helse, Miljø og Sikkerhet som har samarbeidet om å skrive denne prosjektoppgaven. Da vi skulle velge tema for oppgaven ønsket vi å forske på noe som var relevant og interessant for ...
  • Trying too hard or not hard enough: How effort shapes status 

   Warren, Nathan; Warren, Caleb (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Is trying to earn status effective or self-defeating? We show that whether effort increases or decreases admiration and respect (i.e., status) depends on how the person is trying to earn status. Groups evaluate people along ...
  • Tummelplatz : exploring playgrounds for creative collaborations : a qalitative study of generative dynamics within temporary work contexts 

   Aanes, Emily Moren; Trifunović, Dragana (Master thesis, 2014-02-17)
   This paper presents the idea that temporary, creative collaborations within knowledge-intense industries can be understood through the tummelplatz –metaphor. ‘Tummelplatz’ was first introduced by Sigmund Freud (1856 -1959) ...
  • Turning Consumers into Providers in the Sharing Economy: Exploring the Impact of Demographics and Motives 

   Angelovska, Julijana; Čeh Časni, Anita; Lutz, Christoph (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The sharing economy is an emerging industry with potential for ensuring sustainable economic growth since it is based on underused resources. The aim of this study is to explore the impact of demographic characteristics ...
  • Turning customer satisfaction measurements into action 

   Lervik-Olsen, Line; Witell, Lars; Gustafsson, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the literature on customer orientation by developing and empirically testing a model that attempts to explain the elements that constitute customer orientation and ...
  • TV-income and football performance: A study of how broadcasting revenues affect domestic and international sporting success for Europe’s elite leagues 

   Henriksen, Andreas Gausemel; Stensager, Carl Magnus (Master thesis, 2018)
   Europe's elite football leagues are often defined by the collective term “the Big Five”, and consist of clubs originating from England, Spain, Italy, Germany and France. By dominating both the UEFA Club Coefficient Ranking ...
  • Tvangsmulkt - et virkemiddel for å fremme innlevering av aksjonærregisteroppgaven 

   Skarstein, Silje (Master thesis, 2023)
   Skatteforvaltningsloven (sktfvl.) trådte i kraft 1. januar 2017 og lovens bestemmelser om tvangsmulkt i §§ 14-1 og 14-2, erstattet de tidligere reglene om forsinkelsesavgift i ligningsloven. Innføringen av tvangsmulkt har ...
  • Tvangssalg 

   Walthinsen, Ragnhild B.; Gabrielsen, Tomas (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss tvangssalg av eiendom og sett på hva en kjøper bør være spesielt oppmerksom på ved denne typen kjøp. Ved å belyse sentrale områder innenfor temaet har vi forsøkt å lage en slags veiledning ...
  • Tverrfaglige team på fastlegekontor - har Primærhelseteam det som skal til for å være effektive team? 

   Madsen, Kate Benedicte; Uglenes, Inger Cecilia; Fougner, Simen (Master thesis, 2022)
   I denne oppgaven har vi sett nærmere på et innovasjonsprosjekt på fastlegekontor der teamorganisering av arbeidet prøves ut. Vi har undersøkt følgende problemstilling: Finner vi Hackman sine fem faktorer for effektive ...
  • Twitter and stock returns 

   Forbergskog, Jens-Otto; Blom, Christer Ryland (Master thesis, 2014-02-19)
   In this thesis, we investigate whether the sentiment of tweets mentioning stock tickers can be used to predict stock performance. In particular we test for leading and lagged relationships between the percentage of ...
  • Twitter as driver of stock price 

   Jubbega, Annika (Master thesis, 2012-04-26)
   The goal of this research is to examine the dynamic relationship of Twitter and stock price, by examining the effects for the ten most valuable brands according Interbrand (2010): Coca-Cola, IBM, Microsoft, Google, McDonald’s, ...
  • Two-sided advertising in the EV market 

   Solås, Ane; Li, Xi (Master thesis, 2023)
   Two-sided advertising is a marketing approach where both pros and cons of a product are presented. In the context of advertising, consumers may feel skeptical or suspicious when they are exposed to only positive claims ...
  • Two-Stage Instrumental Variable Estimation of Linear Panel Data Models with Interactive Effects 

   Cui, Guowei; Norkutė, Milda; Sarafidis, Vasilis; Yamagata, Takashi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper analyses the instrumental variables (IV) approach put forward by Norkute et al. (2021), in the context of static linear panel data models with interactive effects present in the error term and the regressors. ...
  • Two-Stage Instrumental Variable Estimation of Linear Panel Data Models with Interactive Effects 

   Cui, Guowei; Norkutė, Milda; Sarafidis, Vasilis; Yamagata, Takashi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper analyses the instrumental variables (IV) approach put forward by Norkute et al. (2021), in the context of static linear panel data models with interactive effects present in the error term and the regressors. ...
  • Tynn kapitalisering som overskuddsflytting 

   Schnell, Elise-Katrine Klevstad (Master thesis, 2022)
   I Oppgaven går jeg igjennom konserninterne lån som metode for overskuddsflytting og ser nærmere på regelendringen som har skjedd i løpet av de siste årene som påvirker overskuddsflyttingen på området. Utviklingen av ...
  • Typical Products for Outside Audiences: The Role of Typicality When Products Traverse Countries 

   Ubisch, Sverre Søyland von; Wang, Pengfei (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   While organization theorists have established the importance of typicality, most studies examine situations where producers and audiences dwell within the same category system (e.g., a country, industry, or market). However, ...