Show simple item record

dc.contributor.authorReinertsen, Camilla Råsberg
dc.date.accessioned2022-09-21T08:07:41Z
dc.date.available2022-09-21T08:07:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020091
dc.descriptionExecutive Master of Management i Transaksjoner og omorganisering fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractFor en som ikke har satt seg godt inn i temaet skattemessig innbetalt kapital, er noe av det som forvirrer at begrepet innbetalt kapital har ulikt innhold selskapsrettslig, regnskapsrettslig og i skatteretten. Dette var noe av min motivasjon for å skrive oppgaven. Jeg kjente begrepet skattemessig innbetalt kapital på et overfladisk nivå – men hadde et ønske om å få bedre forståelse for innholdet i begrepet og forgreningene skattemessig innbetalt kapital har inn i selskapsretten og regnskapsretten. Oppgaven begynner med en generell gjennomgang av regelverket, hvor jeg også peker på noen utfordringer ved reglene. En av de største utfordringene knytter seg til dokumentasjon, da det etter gjeldende rett er kritisk at den enkelte aksjonær holder oversikt over hva som er innbetalt kapital på sine aksjer. Videre kommer et kapittel som beskriver skille mellom den selskapsrettslige, den regnskapsrettslige og den skattemessige behandlingen av innbetalt kapital. De ulike rettsreglene skal hensynta ulike interessenter, og har ulikt formål - dette er grunnleggende kunnskap for å få forståelse for at begrepet har ulikt innhold i skatteretten og i finansregnskapet. Hovedtemaet i oppgaven er en drøftelse av to saker som illustrere noen utfordringer som kan oppstå ved skattemessig innbetalt kapital. Den "vanlige" situasjonen er en aksjonær som påberoper seg at en utbetaling er skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. I de sakene jeg har valgt å sette søkelys på er problemstillingen den motsatte. Sakene handler om situasjoner hvor en aksjonær ikke ønsker at en utbetaling skal være tilbakebetaling av innbetalt kapital. Men heller ønsker at utbetalingen skal være hhv. utbytte og konsernbidrag. Avslutningsvis i oppgaven beskrives et eksempel på feil om potensielt kan oppstå på grunn av overlappende begrepsbruk i finansregnskapet og i katteretten, i tillegg omtales kort en kjent regelverkstilpasning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectTransaksjoner og omorganiseringeren_US
dc.titleInnbetalt kapitalen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record