Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorChristiansen, Mads
dc.contributor.authorTollerud, Lasse
dc.date.accessioned2015-08-07T13:00:15Z
dc.date.available2015-08-07T13:00:15Z
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295678
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractKonsernregnskap skal utarbeides når et selskap oppnår kontroll over et annet selskap. Det var diskusjon og usikkerhet rundt om kontrollkonseptet i IAS 27 omhandlet såkalt faktisk kontroll. Faktisk kontroll kan beskrives som å ha kontroll uten å ha full juridisk kontroll. Usikkerheten førte til at å konsolidere på bakgrunn av faktisk kontroll ble ansett som et prinsippvalg. Under den nye IFRS 10 er det uomtvistelig at faktisk kontroll fører til pliktig konsolidering. Dette medfører at alle selskap som benytter full IFRS, og som er i en situasjon der faktisk kontroll av et annet selskap kan være aktuelt, nå må foreta en vurdering og konkludere på om slik kontroll er tilstede eller ikke. Denne vurderingen etter IFRS 10 kan være krevende, og er svært tynt dekket i litteraturen. Det er mye litteratur som tar opp temaet, men omtalen begrenser seg gjerne til å behandle reglene kort på et overordnet plan. Vi vil med denne oppgaven gå dypt ned i hvordan denne vurderingen skal gjøres under IFRS 10. Dette medfører å tolke hva de nye reglene innebærer. Da dekningen av dette temaet i litteraturen er begrenset til å omtale reglene på et overordnet plan, medfører dette en vesentlig egeninnsats for å finne ut av hva reglene betyr. Videre vil vi se på fornuften av de nye reglene i IFRS 10, det vil si om reglene er egnet til å gi gode regnskapsmessige løsninger. Kontrollmodellen i IAS 27 vil også bli tolket i tilknytning til faktisk kontroll, vi stiller også spørsmålstegn ved det prinsippvalget som ble praktisert under IAS 27. I tillegg til å vurdere faktisk kontroll i tilknytning til regelverkene foretar vi også en praksisundersøkelse på 161 selskaper notert på Oslo Børs. Hensikten med dette er blant annet å finne ut mer om hvilke virkninger plikten til å konsolidere faktisk kontrollerte selskaper under IFRS 10 kan få i praksis. Kapittel 1, 2 og 3 inneholder henholdsvis innledning, metode og regnskapsteori. I kapittel 4 definerer vi hva som menes med faktisk kontroll. I kapittel 5 behandler vi faktisk kontroll under IAS 27. Kapittel 6 tar for seg en omfattende vurdering av faktisk kontroll under IFRS 10, der selve kontrollvurderingen får et hovedfokus. Vi omtaler også kort faktisk kontroll under NGAAP og IFRS for SME, dette gjøres i kapittel 7. Kapittel 8 tar for seg utførelse og funn i vår praksisundersøkelse. I kapittel 9 gjør vi oss opp en mening om fornuften av reglene for faktisk kontroll, dette kapittelet inneholder også vår konklusjon. Kapittel 10 og 11 inneholder henholdsvis kildeliste og vedlegg til masteroppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleVirksomhetssammenslutning uten juridisk kontrollnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel