• Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser 

   Wilberg, Erik (Research report, 2019)
   I denne rapporten kan vi se hvordan mediebruken varierer med et begrep for livssyklus – fra enslige uten familie, via barnefamilier og opp til seniorer. I noen grad har dette selvfølgelig med alder å gjøre – men ikke fullt ...
  • Studenter og digitale tekster : sluttrapport for prosjeket 

   Sannes, Ragnvald; Langeggen, Dagmar (Others, 2014)
   En hovedkonklusjon vi kan trekke er at studenter er studenter. Det faktum at de fikk låne en iPad, fikk tilgang til alt læremateriell elektronisk uten kostnad, og fikk mer informasjon via digitale kanaler endret ikke deres ...
  • Toppen av isfjellet: Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge 

   Gottschalk, Petter; Gunnesdal, Lars (Rapport nr. 1/2017 Manifest tankesmie;, Report, 2017)
   Kriminalitet på toppen innen næringsliv, politikk og forvaltning kan være et større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. Sjefen for Økokrim,Trond Eirik Schea, mener at tre av fire økonomiske kriminelle trolig går ...