Show simple item record

dc.contributor.authorEilertsen, Sindre
dc.contributor.authorVedvik, Eskil Sundklakk
dc.date.accessioned2021-09-20T11:41:00Z
dc.date.available2021-09-20T11:41:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779192
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten tjenester. For å gjøre dette tok vi utgangspunkt i én PC-stasjon fra Solid Entreprenør. Denne stasjonen inneholder to skjermer, mus, tastatur, to dokkingstasjoner, laptop samt lisenser og konsulenttjenester. Vi utformet følgende problemstilling: «Vil en overgang fra å investere og drifte egne PC-stasjoner til å lease med eller uten tjenester ha en positiv innvirkning på driften og kontantstrømmen til totalkapitalen for Solid Entreprenør AS?» Videre ble det innhentet leasingtilbud fra Atea, og vi stod da igjen med tre gjensidig utelukkende beslutningsalternativer. Disse bestod av investering, leasing der restverdi er fratrukket og alternativet «PC som tjeneste». PC som tjeneste omhandler ikke bare stasjonen, men også programvare, drift og forvaltning av stasjonene. For å komme frem til beste beslutning benyttet vi både kvantitative og kvalitative vurderinger. Vi diskonterte fremtidige kontantstrømmer ved bruk av netto nåverdimetoden. Kontantstrømmen for investering gikk over fem år, mens for leasing med eller uten tjenester ble kontantstrømmene satt opp som treårige etter avtale. Dermed ble de respektive netto nåverdiene regnet om til årlige ekvivalente annuiteter for å ta høyde for forskjellig levetid. Disse verdiene ble så drøftet ved kvalitative vurderinger. Gjennom beregningene våre ble investering vurdert til å ha størst positiv effekt på kontantstrømmen til totalkapitalen, men ettersom differansen til PC som tjeneste var beskjeden, ble det gjennom kvalitative vurderinger konkludert med at sistnevnte er den beste beslutningen. På bakgrunn av dette anbefaler vi at Solid Entreprenør velger alternativ tre, PC som tjeneste.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.subjectinvesteringsanalyseen_US
dc.titleLønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør ASen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record