Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrien, Thomas David
dc.contributor.authorNykaas, Marte Pernille Gran
dc.contributor.authorBergmo, Kristina
dc.date.accessioned2020-10-23T12:40:12Z
dc.date.available2020-10-23T12:40:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684813
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2020en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom organisasjonsforpliktelse og tilfredshet med egen privatøkonomi. Vi undersøker altså om graden av tilfredshet med privatøkonomien, påvirker følelsen av engasjement og forpliktelse til organisasjonen man arbeider i. Forskningsspørsmålet er som følger: Vil personer som får en induksjon av økonomisk tilfredshet føle høyere grad av organisasjonsforpliktelse enn personer som får en induksjon av økonomisk utilfredshet? (Med induksjon menes en influens/frembringelse). Vi har gjennomført et eksperiment for å forsøke å best mulig besvare problemstillingen. På bakgrunn av teori, tidligere forskning og egne antakelser ble det formulert fem hypoteser. To av dem ser på forholdet mellom tilfredshet med egen privatøkonomi og tilfredshet i andre deler av livet. De tre andre handler om sammenhengen mellom tilfredshet med egen privatøkonomi og ulike former for organisasjonsforpliktelse. Resultatene fra analysen viser at det ikke er grunnlag for å si at det foreligger en signifikant forskjell i verdiene mellom gruppene. Resultatet var gjennomgående at økonomisk tilfredshet ikke har en innvirkning på organisasjonsforpliktelse. Til tross for at hypotesene ikke var signifikante, støttes likevel resultatene av tidligere forskning som dreier seg om at langvarig misnøye med privatøkonomien kan gå utover generell trivsel og velvære, som videre kan påvirke ansattes organisasjonsforpliktelse/- engasjement. Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å si at personer som får en induksjon av økonomisk tilfredshet vil føle høyere grad av organisasjonsforpliktelse, men det bør absolutt gjennomføres mer forskning på denne sammenhengenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleTilfredshet med egen privatøkonomi og organisasjonsforpliktelseen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
cristin.fulltext


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel