Show simple item record

dc.contributor.authorViken, Monica
dc.date.accessioned2020-01-21T15:36:20Z
dc.date.available2020-01-21T15:36:20Z
dc.date.created2019-10-29T16:03:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for forretningsjus. 2019, 22 (1), 89-122.nb_NO
dc.identifier.issn0805-4355
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2637326
dc.description.abstractØkt oppmerksomhet rettet mot forbrukervern har ført til at forvaltningsmyndighetene har fått stadig sterkere virkemidler for effektivt å kunne stanse næringsdrivendes lovstridige markedsføring overfor forbrukere. I denne artikkelen ses de seneste endringene i håndhevingsreglene i den norske markedsføringsloven i sammenheng med generelle saksbehandlingsregler og regler om administrative sanksjoner i forvaltningsloven, med EU-rettslige rammer og internasjonale konvensjoner som bakteppe. Forfatteren ser blant annet på hvilke konsekvenser fjerning av kravet om å forsøke frivillig ordning, utvidelse av hjemmelen til å ilegge overtredelsesgebyr og innføring av Forbrukertilsynets primære vedtakskompetanse kan få for saksbehandling og næringsdrivendes rettssikkerhet. Det kan spørres om innføring av sterkere virkemidler i den norske loven er egnet til å oppfylle lovgivers formål om økt effektivitet og tydeliggjøring, eller om endringene gir utilsiktede konsekvenser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleSterkere virkemidler med utilsiktede konsekvenser i norsk markedsføringslov?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.rights.holderAuthor may archive the postprint version in his or hers employer's open archive. Postprint means the version of the article that the journal's editorial board has assumed for publication, as it is before the publisher's work (language editing, layout, proofing, file conversion, etc.). Universitetsforlaget practice green open access in all subscription journals and archiving can take place immediately after the final version is published on Idunn (no embargo).nb_NO
dc.source.pagenumber89-122nb_NO
dc.source.volume22nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for forretningsjusnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.0809-9510-2019-01-05
dc.identifier.cristin1741811
cristin.unitcode158,12,0,0
cristin.unitnameInstitutt for rettsvitenskap og styring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record