Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMo, Kristine Midtbø
dc.contributor.authorGuldas, Kristin
dc.date.accessioned2019-10-09T10:44:32Z
dc.date.available2019-10-09T10:44:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621131
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractGlobalisering og omfattende handel over landegrensene er en utvikling som har ført til at det stilles spørsmål ved om inntekter i internasjonale selskap blir skattlagt der virksomheten og verdiskapningen faktisk blir utført. Et av formålene med BEPS-prosjektet var å bekjempe unngåelse av skattlegging i kildestaten ved å utvide definisjonen av fast driftssted. Oppgavens tema er fast driftssted og endringer som følge av BEPS-prosjektet. I hovedproblemstillingen drøfter vi hvilken betydning endringene i unntaksreglene for aktiviteter av hjelpende- og forberedende karakter i artikkel 5.4 samt ny anti-fragmenteringsregel i artikkel 5.4.1 i OECDs mønsteravtale med kommentarer, vil få for et irsk selskap som utøver virksomhet i Norge. Basert på fakta om selskapet analyserer vi først om selskapet vil bli skattepliktig etter norsk internrett. Dersom dette er tilfelle, ser vi om det foreligger skatteavtale mellom Norge og Irland og om skatteavtalens artikkel 5, fast driftssted, begrenser skatteplikten til Norge før og etter BEPS-prosjektet. Gjennom en analyse av selskapet ved hjelp av PPT-regelen, viser vi hvordan de kompetente myndigheter kan avdekke om skatteplanlegging for å unngå fast driftssted var hovedårsak til den endrede organiseringen av konsernet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectskatterettnb_NO
dc.subjectavgiftsrettnb_NO
dc.titleFast driftssted og endringer som følge av bepsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel