Show simple item record

dc.contributor.authorBorgersrud, Kirstine Moe
dc.contributor.authorHauge, Malin Josefina
dc.contributor.authorHeidenstrøm, Henrik Refstad
dc.date.accessioned2019-10-04T11:40:52Z
dc.date.available2019-10-04T11:40:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620337
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractOppgavens hensikt er å sette lys på hvordan ulike kunnskapsbaserte virksomheter bruker onboarding som et virkemiddel, til å integrere de nyansatte. Problemstillingen er dermed formulert slik: Hvordan integreres nyansatte i et utvalg kunnskapsbedrifter, gjennom onboarding? Gjennom teori har vi undersøkt hvorvidt virksomhetene tilrettelegger for at den nyansatte skal tilegne seg nødvendig og grunnleggende kunnskap, i likhet med forventning om realistisk jobbavklaring, integrering i kulturen og føle tilhørighet til organisasjonen. Vi har utarbeidet fire forskningsspørsmål som tar utgangspunkt i dette. Basert på teorien har vi gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med fem forskjellige informanter fra fem forskjellige virksomheter. Utvalget består av tre store konsulentselskaper, et advokatselskap og et verdipapirforetak innenfor bankbransjen. Felles for virksomhetene er at de er store innenfor sitt forretningsområde og praktiserer en form for onboarding. Våre funn viser at alle fem virksomhetene har som formål å integrere de nyansatte, men at det blir tatt i bruk ulike metoder. Alle virksomhetene har et bevisst forhold til at den nyansatte skal tilegne seg nødvendig og grunnleggende kunnskaper, mens kun tre av virksomhetene fokuserer i større grad på dette. Når det kommer til å bidra slik at den nyansatte skal få en klar og tydelig forventning til, og forståelse av arbeidsoppgaver, jobbavklaring og individuelle roller, har fire av virksomhetene en formell tilnærming til dette, mens en av virksomhetene har en uformell tilnærming. Ved integrering av den nyansatte i organisasjonskulturen, kommer det fram at fire av fem virksomheter har bevisst fokus på dette gjennom fadderordninger og fremleggelsen av organisasjonskulturen, mens en av virksomhetene har et mindre strukturert fokus på kultur. Avslutningsvis ser vi at flertallet av virksomhetene har et bevisst fokus på å integrere de nyansatte i organisasjonen. Dette foregår i ulik grad og ved bruk av ulike verktøy.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjecthuman resource managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.titleOnboarding - integrering av nyansatte i kunnskapsbaserte virksomheternb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record