Show simple item record

dc.contributor.authorRiksheim, Isak Nygårdsmoen
dc.date.accessioned2019-10-02T07:55:07Z
dc.date.available2019-10-02T07:55:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619762
dc.descriptionBacheloroppgave i Anvendt makroøkonomi fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractDet er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og flytende valutakurs med målsetning om å oppnå lav og stabil inflasjon. I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se på sammenhengen mellom valutakursregime og prisstabilitet. Motivasjonen har vært å undersøke om et inflasjonsmål for pengepolitikken og flytende valutakurs oppnår sin målsetning om prisstabilitet i forhold til et valutakursregime med fast valutakurs. For å undersøke sammenhengen gjorde jeg en empirisk analyse av Norge med flytende valutakurs og Danmark med fast valutakurs i perioden desember 2002 til april 2019. Resultatet fra den empiriske analysen tyder på at Norge har hatt både høyere og mer volatil inflasjon enn Danmark. I tillegg fant jeg indikasjoner på at høy inflasjon har hatt en positiv korrelasjon med høy inflasjonsvolatilitet i begge landene. Det viste seg imidlertid vanskelig å knytte funnene til landenes respektive valutakursregime. Inflasjonsraten i et land med fast valutakurs vil i stor grad avhenge av inflasjonsraten i landet valutakursen er knyttet mot. I Danmark sitt tilfelle er den danske kronen knyttet til euro, og inflasjonsraten i Danmark var følgelig sterkt positivt korrelert med inflasjonsraten i euro-området som hadde vært lavere enn i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectanvendt makroøkonominb_NO
dc.titleValget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmarknb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record