Show simple item record

dc.contributor.authorDalen, Anne Bjerke
dc.contributor.authorJørgensen, Line Skolt
dc.date.accessioned2019-09-24T11:41:51Z
dc.date.available2019-09-24T11:41:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2618491
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2019nb_NO
dc.description.abstractBedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier blir stadig viktigere i dagens konkurransesituasjon. Instagram er i dag blant de mest populære sosiale mediene med svært mange aktive brukere. Plattformens oppbygging og funksjoner gir mange muligheter for å produsere innhold med en stor rekkevidde. Forståelsen av forbrukeres holdninger og atferd på Instagram er derfor fundamentalt for å skape engasjement rundt merkers konto på plattformen. Oppgavens hensikt er å analysere hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker forbrukeres holdning til å følge merker på Instagram, hvor det også fokuseres på merkets match med selvbilde. Følgende problemstilling ble utformet: Hva motiverer forbrukere til å følge merker på Instagram, og har match med selvbilde betydning for dette? TRA-modellen utviklet av Fishbein og Ajzen er benyttet som et grunnlag for den utformede forskningsmodellen. I modellen ble det lagt til fire motivasjonsfaktorer utledet fra tidligere studier, samt match med selvbilde. Vi gjennomførte en kvantitativ spørreundersøkelse og fikk inn svar fra 294 respondenter, hvorav 207 viste seg å være komplette besvarelser. Respondentene bestod hovedsakelig av kvinner mellom 23-28 år. Dataene som ble samlet inn av undersøkelsen ble benyttet i ulike analyser for å besvare problemstillingen. Det ble blant annet gjennomført validitet- og reliabilitetsanalyser for å sikre undersøkelsens kvalitet, samt regresjonsanalyse som evaluerer sammenhengen mellom de uavhengige variablene og holdningen til å følge merker på Instagram. Oppgavens funn indikerer at faktorene Underholdning og Nytte har positiv påvirkning på holdningen til å følge merker. Dette viser at forbrukere motiveres av underholdende og inspirerende innhold samt muligheter for å oppnå fordeler. Det fremkommer også at match med forbrukerens selvbilde har betydning for dette. Dette tilsier at en må ha god kjennskap til egen målgruppe, ettersom forbrukere følger merker som matcher med og styrker selvbildet deres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.subjectmarkedsføringsledelsenb_NO
dc.titleForbrukeres motivasjon til å følge merker på Instagram, og betydningen av selvbildenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record