Show simple item record

dc.contributor.authorStarberg, Wenche
dc.date.accessioned2018-12-05T13:24:39Z
dc.date.available2018-12-05T13:24:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576169
dc.descriptionExecutive Master of Management i Skatte- og avgiftsrett fra Handelshøyskolen BI, 2018nb_NO
dc.description.abstractFor at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere retningslinjer til hvordan bestemmelsen skal tolkes. Selskapet må ha en viss aktivitet i kildestaten som gir en tilknytning til denne staten. OECD artikkel 5 (1) stiller krav om objektiv og subjektiv tilstedeværelse. Ett av vilkårene til objektiv tilstedeværelse er at det må være en form for fysisk lokalisering i kildestaten. I OECDs kommentarutgave skilles det mellom serverens fysiske komponenter og de virtuelle objektene som er lagret på den, og som ved hjelp av serverens egenskaper, gjøres tilgjengelig via Internett. Slike virtuelle objekter er for eksempel en nettside eller en applikasjon. OECD mener at nettsider ikke er fysiske objekter og dermed ikke kan etablere et fast driftssted etter OECD artikkel 5 (1). Vi står dermed igjen med serverens fysiske komponenter som, etter OECDs mening, under visse forutsetninger etablerer et fast driftssted. En av betingelsene er at selskapet har tilgang til serveren og ikke bare en tildelt plass på den. Det er ikke noe krav til at det skal være personell tilstede. Når vi ser hen til den digitaliseringen som har skjedd av økonomien de siste 20 årene ser det ut til at begrepet fast driftssted, slik det forstås i dag, har utspilt sin rolle. Fordi en nettside, som er lagret på en server og via denne gjøres tilgjengelig på Internett, ikke alene kan etablere fast driftssted vil ikke overskuddet som en nettside genererer beskattes i den staten der overskuddet har sin kilde, men i hjemstaten til selskapet som innehar rettighetene til nettsiden. Spansk rettspraksis viser det motsatte ved at den spanske domstolen mener at betydelig økonomisk tilstedeværelse skal være grunnlag for beskatningsretten etter spansk internrett og etter OECD artikkel 5 (1). For at en inntekt skal kunne allokeres til et fast driftssted avgjøres dette på grunnlag av driftsstedets aktiviteter og risikoer, jf. OECD artikkel 7 (1). Det er i dag slik at marginale inntekter allokeres til et fast driftssted som består av en server eller et datasenter. Dersom omsetningen fra en nettside skal kunne allokeres til et fast driftssted ville dette åpnet for betydelig skatteplanlegging og ville dermed ikke sikret statenes skattefundament på en god måte. Fast driftssteddefinisjonen er i dag under stort press. Til tross for et omfattende arbeidet har ikke OECD klart å bli enige om en felles løsning for å sikre de ulike statenes skattefundament på en optimal måte og skattlegge verdiskapningen der den skjer. OECD har konstruktive prosesser i gang for å kartlegge ulike fremtidige løsninger. Ett av forslagene er å beskatte digitale transaksjoner med en kildeskatt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectskatterettnb_NO
dc.subjectavgiftsrettnb_NO
dc.titleKan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record