Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFougner, Jan
dc.date.accessioned2018-11-02T13:55:01Z
dc.date.available2018-11-02T13:55:01Z
dc.date.created2018-11-01T14:51:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationArbeidsrett. 2018, 15 (1), 37-60.nb_NO
dc.identifier.issn1503-5883
dc.identifier.issn1504-3088
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570874
dc.description.abstractStyringsretten er betegnelsen på arbeidsgivers kompetanse til å treffe beslutninger om virksomheten og ansettelsesforholdet. Styringsrettsbeslutninger kan føre til tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og Høyesterett har i de senere år behandlet en rekke saker vedrørende gyldigheten av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger. Tema for denne artikkelen er de rettslige rammene for domstolenes prøving av arbeidsgivers styringsrettsbeslutninger. Forfatteren drøfter både spørsmålet om enhver styringsrettsbeslutning kan bringes inn for domstolene, og dernest om styringsrettsbeslutninger kan prøves fullt ut eller om det er begrensninger i domstolenes prøvingsadgang.nb_NO
dc.description.abstractArbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontrollnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.titleArbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontrollnb_NO
dc.title.alternativeArbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontrollnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber37-60nb_NO
dc.source.volume15nb_NO
dc.source.journalArbeidsrettnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/ISSN.1504-3088-2018-01-02
dc.identifier.cristin1626081
dc.description.localcode1, Forfatterversjonnb_NO
cristin.unitcode158,12,0,0
cristin.unitnameInstitutt for rettsvitenskap og styring
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel