Show simple item record

dc.contributor.authorSogn, Guro
dc.contributor.authorØien, Mats Conny
dc.date.accessioned2017-11-13T12:12:54Z
dc.date.available2017-11-13T12:12:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465808
dc.descriptionExecutive Master of Management i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse fra Handelshøyskolen BI, 2017nb_NO
dc.description.abstractOppgaven handler om kulturforståelse i en internasjonal militær sikkerhetskontekst. Som en case har vi sett på hva som fremmer kulturforståelse mellom ledere i Telemark bataljon og soldater fra Afghanistan og Irak fra et norsk perspektiv. Kjernen i innholdet er hvilken betydning kultur, kommunikasjon og etikk har for samspillet mellom partene. Oppgaven baserer seg på et tredelt teorigrunnlag omkring kultur, kommunikasjon og etikk. Omfanget av teorier innenfor oppgavens tematikk er stort. Vi har derfor avgrenset litteraturen til å omhandle aspekter som gjør seg gjeldende i et internasjonalt, militært sikkerhetsperspektiv. Metodisk har oppgaven en casestudie tilnærming, kombinert med en mikset metode. Denne metoden benytter både kvalitative og kvantitative data. Datagrunnlaget er hentet inn ved hjelp av eget spørreskjema. I dataanalysen fant vi meningsbærende faktorer innenfor kultur, kommunikasjon og etikk som vi drøftet opp mot teori, egne observasjoner og erfaringer. Denne oppgaven viser at manglende forståelse for normene innenfor kultur, kommunikasjon og etikk i internasjonale operasjoner kan påvirke samspillet mellom partene i negativ retning. Ledere fra Telemark bataljon vil med økt praktisk rettet og operasjonell utdanning før deployering, kunne håndtere enkelte situasjoner bedre hvor kulturforståelse er nødvendig. Ledernes våpen håndterer fienden, mens den kulturelle verktøykassen håndterer samspillet mellom samarbeidspartene. Vi ser at ledere i Telemark bataljon mangler en strukturert og helhetlig utdanning av kulturforståelse i en sikkerhetskontekst. Avslutningsvis i denne oppgaven har vi derfor utarbeidet en anbefaling til utdanning for Telemark bataljon som er tuftet på konklusjonen i denne oppgaven (vedlegg 10).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHandelshøyskolen BInb_NO
dc.subjectsikkerhetsledelsenb_NO
dc.subjectkulturforståelsenb_NO
dc.titleEn casestudie av ledere fra Telemark bataljon i samspill med soldater fra Afghanistan og Irak : En oppgave om kulturforståelse mellom ledere fra Telemarkbataljon og soldater fra Afghanistan og Irak.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record