Now showing items 743-762 of 817

  • Valget av valutakursregime med hensyn på prisstabilitet: en empirisk analyse av inflasjon og inflasjonsvolatilitet i Norge og Danmark 

   Riksheim, Isak Nygårdsmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Det er en tydelig konsensus blant forskere og økonomer om at høy og volatil inflasjon fører med seg en rekke kostnader for et samfunn. Flere og flere land har siden 90-tallet innført inflasjonsmål for pengepolitikken og ...
  • Valuation Norway Royal Salmon 

   Hove, Julian (Bachelor thesis, 2021)
   This bachelor thesis is a valuation of the Norwegian fish farming firm, Norway Royal Salmon (NRS). The purpose is to estimate the fundamental value of NRS’ equity and their fair value per share. The fish farmers in ...
  • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

   Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
   In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
  • Valuation of Norwegian Property ASA 

   Gulbrandsen, Hans Olav (Bachelor thesis, 2021)
   Norwegian Property ASA was established in 2006 with the goal of having an extensive and liquid portfolio of commercial real estate. The company is today considered to be dividend-driven with a goal of paying 30-50% of its ...
  • Valuation of XXL ASA 

   Bahadin, Mohammed (Bachelor thesis, 2023)
   I have performed a valuation for the XXL ASA company in this thesis. My research question has been about finding the company's fundamental value and suggesting to a fictive investor whether to buy, sell or hold the shares ...
  • Vareplasseringens effekt på kundeatferd 

   Johansen, Vilde Aas; Holtekjølen, Andrea (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg produktplassering av varer foran kassaområdet i detaljvarehandelen. Temaet vareplassering er godt forsket på i dagligvarehandelen, men vi ønsker å teste om denne forskningen også gjelder ...
  • Veien mot suksess 

   Bergli, Hanne Kristin; Neerland, Michael; Løseth, Lise Marie Strand (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg temaet kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer som bidrar til suksess for arrangementsprosjekter og har tatt for oss arrangementet NLD som arrangeres i regi ...
  • Veien til god interessentledelse 

   Andersen, Simen Esbjørnsen; Fagerhaug, Erlend Sødal; Hansen, Kim Kristian Frøseth (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi hvordan Statens vegvesen leder interessenter, gjennom følgende problemstilling: Hva gjorde Statens vegvesen for å sikre samarbeidsvillige eksterne interessenter i vegprosjektet E6 ...
  • Vekst i små bedrifter : intensjoner, evner og muligheter i markedet 

   Kihle, Mira Marthine; Fjeld, Haakon Dammen (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Denne Bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2013 i samarbeid med en nyoppstartet marketingbedrift som oppdragsgiver. Tidlig i semesteret hadde vi innledende møter med Markets AS der vi diskuterte ...
  • «Vekstmirakelet Botswana» 

   Hatletveit, Joakim Solheim (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven søker å undersøke hvilke faktorer som kan ha vært medvirkende til Botswanas relativt høye BNP-per innbygger. I regionen hvor Botswana befinner seg er de fleste land betegnet som «utviklingskatastrofer», ...
  • Velg de rette ordene: En studie om konverterings- og kostnadsegenskaper ved norske søketermer på Google Search Ads 

   Mariani, Caterina (Bachelor thesis, 2021)
   Betalt søk spiller en stadig viktigere rolle innenfor varehandel, særlig fordi det ligger tett kundens beslutningsprosess. Dette annonseringsverktøyet er ikke kun et rent tillegg til markedsføringsmiks, men heller et ...
  • Verdi kan måles i så mye mer enn kroner og ører 

   Myren, Ole Kristian; Gundersen, Pål; Moen, Morten Mørch (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Formålet med oppgaven har vært å se på totalentreprenøren NB Gruppes («NB Gruppen») virksomhet, herunder NB Gruppens behov for å skape økt opplevd verdi for produktene og tjenestene NB Gruppen leverer. Målet har vært å ...
  • Verdivurdering av Aidcom AS 

   Gauer, Rolf Christian Risstad; Aronsen, Katrine; Hjelmeland, Marianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne bacheloroppgaven forsøkt å finne verdien av selskapet Aidcom. Problemstillingen vår er ”Hva er verdien av egenkapitalen for Aidcom AS?” For å få et bedre bilde av hvordan den fremtidige utviklingen til ...
  • Verdivurdering av Kolås Hus og Hjem 

   Kolås, Paula (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   I denne oppgaven er det foretatt en verdivurdering av enkeltpersonforetaket Kolås Hus og Hjem. Hus og Hjem er en interiørbutikk med én avdeling. Innledningsvis er bedriften presentert, samt at det blir presentert hvilke ...
  • Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS 

   Hakkebo, Ruben Lie; Eikeland, Richard; Ekle, Stian (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi vil i denne oppgaven gjøre en verdivurdering av regnskapskontoret Netledger Frilansregnskap AS (Frilans), hvor målet er å komme frem til et verdiestimat for selskapet per 31.12.2011. Vår problemstilling er som ...
  • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

   Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
   Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Narci, Hakan (Bachelor thesis, 2010-10-19)
   Denne utredningen er skrevet med det formål å gjøre en verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA. Del 1 inneholder en presentasjon av selskapet, herunder dets, økonomiske utvikling, samt forretningsområder. I del 2 ...
  • Verdivurdering av Nyborg AS 

   Årvik, Ole Christian; Bakkebø, Mats; Yayan, Adem (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Vi har i vår avsluttende bacheloroppgave i økonomi økonomistyring og investeringsanalyse, tatt for oss verdivurdering av selskapet Nyborg AS. Nyborg er et selskap som leverer ventilasjonsanlegg til offshore- og ...
  • Verdivurdering av Otic AS 

   Skjøstad, Adrian; Thorvaldsen, Andreas; Hagen, Daniel Barka (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   kontantstrømmen og kom frem til en selskapsverdi. For å triangulere denne verdien, sjekket vi den i multiplikatormodeller, hvor verdien i den fundamentale analysen ble understøttet. Deretter valgte vi å trekke frem ...
  • Verdivurdering av Pecus AS 

   Hansen, Eirik Gumpen; Ntwali, Aboubacar Bocar; Øyna, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet ...