Now showing items 716-735 of 817

  • Ta tak i ledelsen av kontraktsprosessen - øk bedriftens konkurransekraft 

   Øien, Preben; Fredriksen, Stig; Baar, Ulrik Saksvik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan vår valgte rådgivning- og konsulentvirksomhet praktiserer kontraktsledelse i gjennomføringen av deres prosjekter. Analysen er bygget på en eksplorativ tilnærming, der sekundærdata ...
  • Team = "oss" 

   Brynestad, Guro; Pedersen, Kine Bergliot Bjørnevoll; Fredheim, Oddlaug Nordal (Bachelor thesis, 2022)
   I dagens arbeidsliv får team en stadig mer sentral rolle. Å organisere seg i team gir løfter om en mer effektiv arbeidshverdag, og bedre resultater enn hva individet får til. Interessen for teamsamarbeid har økt i takt ...
  • Teknologiens påvirkning på det norske arbeidsmarkedet i finansnæringen i moderne tider 

   Karlsson, Jeanette; Østerud, Endre (Bachelor thesis, 2017)
   Intensjonen med oppgaven er å se på arbeidsmarkedets mekanismer og teknologisk utvikling som en sentral faktor. Vi vil avgrense oss til det norske arbeidsmarkedet med en spisset fordypning innenfor finansnæringen. Nye ...
  • Temporal distanse ved showrooming 

   Marthinsen, Julie Sandal; Valland, Isak Øye (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom temporal distanse og folks moralske evaluering av showrooming. Studien ble gjennomført som et eksperiment med manipulerte betingelser. Basert på tidligere forskning ...
  • The Fear of Missing Out in the digital age 

   Overvåg, Frida Adele; Haugen, Julie Marie (Bachelor thesis, 2018)
   I en tidsalder hvor vi stadig får tilgang til profesjonaliserte hjemmetjenester og digitale plattformer, kan vi i teorien snart gjøre alt innenfor husets fire vegger. Samtidig opplever mange av oss at vi gjøres til offer ...
  • The Lean Compass: Tandem Application of the Project Manager's Compass and Lean Organizational Theory 

   Kokonaski, Natassja Alexandra (Bachelor thesis, 2018)
   This research study seeks to identify and explore the ways in which tandem application of the Project Manger’s Compass and Lean philosophy can optimize project management activities using a studied organization as a ...
  • Ticket Feriereiser og den fysiske butikkens fremtid 

   Hatten, Silje; Laukøy, Martin Berge; Rygh, Kathrine (Bachelor thesis, 2014-09-12)
   På bakgrunn av dagens utvikling av reisebyråenes fysiske butikker valgte vi å legge temaet på vår bacheloroppgave til nettopp dette. Vi bestemte oss for å bruke Tickets fysiske butikk som bedrift, og valgte problemstillingen: ...
  • Tilfredshet med egen privatøkonomi og organisasjonsforpliktelse 

   Brien, Thomas David; Nykaas, Marte Pernille Gran; Bergmo, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom organisasjonsforpliktelse og tilfredshet med egen privatøkonomi. Vi undersøker altså om graden av tilfredshet med privatøkonomien, påvirker følelsen av engasjement ...
  • Tilfredshet ved egen lønn og motivasjon 

   Forstrønen, Sophie Boye; Fleten, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om motivasjonen til ansatte blir påvirket av hvor tilfreds man er med egen lønn. For å gjøre dette ble det utført et eksperiment med 128 deltakere, hvor alle deltakerne var ...
  • Tillit til kunstig intelligens i utdanningssektoren 

   Krag-Stubberud, Oda Elin (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven undersøkes studenters tillit til å benytte kunstig intelligens innenfor utdanning. Formålet med oppgaven har vært å besvare følgende problemstilling: I hvilken grad har studenter tillit til at ...
  • Tiltak for økt medarbeidertilfredshet i Brando AS 

   Laastad, Maren Vevle; Skarvøy, Marthe Brekstad; Bråthen, Anders Oskar (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Gjennom fordypningen, Bedriftsutvikling for SMB, har vi i denne oppgaven sett på hvordan vår samarbeidsbedrift, Brando AS, kan øke medarbeidertilfredsheten blant sine ansatte. For å belyse viktigheten av dette har vi ...
  • Tjen enkle penger på ting du ikke trenger 

   Holm, Alice Beate Slettevold; Asplin, Pernille Holmøy; Grenasberg, Susanne Flølo (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging, er en avslutning for studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Kampanjeplanen er utarbeidet for Leieting. Bakgrunnen for oppgaven, er at Leieting ønsker ...
  • Tobakksbarna 

   Mamre, Ada Cecilie; Gundersen, Thea Marie; Andersen, Marthe Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
   Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging som en avsluttende del av studiet PR og markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Med Kreftforeningen som oppdragsgiver har Moment PR utarbeidet en kampanje vi har ...
  • Together everyone achieves more - en analyse av samarbeidet i prosjekt Gildevangen 

   Hindrum, Marie Louise Skaugrud; Aspås, Petter Sebastian; Øksnebø, Tonje Seglem (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi valgt å undersøke hvordan samarbeidet i et bygg- og anleggsprosjekt har fungert. Vi har tatt utgangspunkt i totalrenoveringen av Thon Hotel Gildevangen og analysert dette ved hjelp av 5S-modellen ...
  • Transforming psd2 from a threat into an opportunity for Nordea 

   Lilleberg, Håkon; Svendsen, Christian Slåen; Skaiaa, Sebastian Kleppe (Bachelor thesis, 2017)
   The revised payment services directive (PSD2) is a disruptive piece of legislation set to remove incumbent banks monopoly on customer account information and payment services. Along with the EU’s General Data Protection ...
  • Trend sko AS 

   Nilsen, Martine; Homleid, Malin (Bachelor thesis, 2017)
   Avslutningsvis på vår bachelor i Retail Management, med fordypning i salgsledelse og personlig salg, har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon blant ansatte i skoforretningen Trend Sko. Vi har valgt dette temaet på ...
  • Trondheimsveien 175-177 

   Frodahl, Emilie; Nagy, Thea Sophie Bakker; Hansen, Linn Gaustadnes (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi fulgt prosjektet «Trondheimsveien 175-177» som foregår innenfor Eiendomsavdelingen i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO). Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt av en bygård, etablert for ...
  • Tryg Forsikring 

   Bratland, Karoline Borge; Bergh, Rebecca Råheim Hiis (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget Forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven handler om hvordan Tryg Forsikring kan effektivisere arbeidsprosesser for ...
  • Trygg Trafikk Det er fett å bli sett 

   Lauvdal, Yvonne; Gimnes, Ina Østhus (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven presenterer en holdningskampanje på vegne av trafikkorganisasjonen Trygg Trafikk. Organisasjonen er bidragsyter til nullvisjonen, som er regjeringens visjon om et transportsystem uten drepte ...
  • Tvangssalg 

   Walthinsen, Ragnhild B.; Gabrielsen, Tomas (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss tvangssalg av eiendom og sett på hva en kjøper bør være spesielt oppmerksom på ved denne typen kjøp. Ved å belyse sentrale områder innenfor temaet har vi forsøkt å lage en slags veiledning ...