Now showing items 655-674 of 817

  • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

   Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
  • Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...
  • Relasjonsmarkedsføring med dagens Kina 

   Nordlund, Willfred; Willumsen, Andrè Enger; Ødegård, Jon Helge (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Målet for denne oppgaven er å finne hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og relasjonsmarkedsføring ser ut i Kina innenfor høyteknologi eller omfattende produkter. Målet er forsøkt nådd gjennom en problemstilling som ...
  • Rentens effekt på samlet etterspørsel i Norge 

   Wieslander, Harald (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar for seg rentens effekt på samlet privat etterspørsel, definert som summen av privat konsum, private realinvesteringer og nettoeksporten. Oppgavens hensikt er å gi et overblikk over teori og empiri på et ...
  • Ressursoptimalisering gjennom leanimplementering hos Byggmakker Tiller 

   Valbrek, Chris Alexander; Nordback, Eirik Rogstad (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Oppgaven bygger på følgende problemstilling: ”Hvordan kan Byggmakker Tiller optimalisere ressursbruk ved hjelp av implementering av lean?” Innledningsvis har vi gitt en grundig beskrivelse av butikken og organisasjonen for ...
  • Restauranter på sosiale medier 

   Andresen, Adrian; Øyen, Hans Egil Glomnes (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Vi bestemte oss tidlig for å skrive en oppgave om sosiale medier ettersom dette er et tema som interesserer oss begge, samtidig som sosiale medier innehar et enormt potensiale for bedrifter. Ettersom sosiale medier ble ...
  • Retningslinjer ved ESG-vurderinger 

   Refseth, Ådne Viken (Bachelor thesis, 2020)
   Det er et svært stort fokus rundt det å investere miljørettet og ansvarlig. Det sies at bærekraftige investeringer skal føre til lavere risiko og skape langsiktig avkastning (Figenschou, 2018). Viljen til å investere ...
  • Risikoaspektet knyttet til folkefinansiering for investorer 

   Valbøll, Lucas Bjerke; Amlie, Karina; Arx-Leversen, Hannah Nathalie von (Bachelor thesis, 2022)
   I vår bacheloroppgave tar vi for oss temaet risiko, og ut ifra dette temaet ser vi på hvordan ulike variabler påvirker risikopreferansen til investorer når det kommer til lånebasert folkefinansiering til privatpersoner. ...
  • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

   Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...
  • Rockheim : prosjektkultur 

   Bostrøm, Ola Aalmo; Hovdal, Mats Nilsen (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   Med forankring i teori og gjennom observasjon og intervjuer skal vi med objektiv innfallsvinkel, tolke og beskrive prosjektkulturen i Rockheim. Problemstillingen vår er: ”Hvordan er kulturen i prosjektorganisasjonen ...
  • Salg av lavinteresse-tjenester 

   Tjelta, Ole Bjørn Trevland (Bachelor thesis, 2021)
   Majoriteten av mennesker anerkjenner begrepet salg. Gjennom salg blir relasjoner og verdier skapt. Salg er også en av di viktigste aktivitetene i en bedrift. Som privatperson er man ofte godt kjent med telefonselgere, ...
  • Salgsmotivasjon 

   Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...
  • Samarbeid i byggeprosjekter 

   Nøstvold, Hanna; Solli, Rakel Johanne (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten handler om samarbeid i prosjekter. Vi har tatt for oss prosjektet «byggingen av nye Charlottenlund videregående skole», som foregikk fra 21. juni 2010 til 29. juni 2012. Mens overlevering av selve skolebygget ...
  • Samfunnsansvar og egne merkevarer i dagligvare 

   Birkenes, Fredrik; Gaarder, Maren; Kristiansen, Mathias (Bachelor thesis, 2019)
   Det blir mer og mer interessant for bedrifter å markedsføre seg som bærekraftige i dagens samfunn. Takket være miljøgenerasjonen har et sentralt spørsmål blitt om det faktisk dras fordeler av slik type markedsføring, ...
  • Samfunnsansvar og lojalitet 

   Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
  • Samfunnsansvarlige investeringer 

   Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
   Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
  • Samhandling : å gjøre hverandre gode 

   Storvik, Aini Camilla; Pedersen, Line Engan (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder ...