Now showing items 588-607 of 817

  • Offentlige anskaffelser av innovasjon 

   Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
   Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...
  • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

   Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
   SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
  • Oljeprisens påvirkning på norsk økonomi En analyse av oljeprisens effekt på Hovedindeksen, reell kronekurs og arbeidsledighet 

   Bang, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven tar for seg hvorvidt månedlige variasjoner i oljeprisen har hatt en statistisk signifikant effekt på Hovedindeksen på Oslo Børs, reell kronekurs målt mot USD og arbeidsledigheten i Norge i løpet av ...
  • Oljeprisens påvirkning på utvalgte jordbruksvarer 

   Bengtson, Sander Martinius Henningsen; Ytrearne, Sondre; Ekren, Mikal (Bachelor thesis, 2023)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke volatilitet og sammenhenger i råvaremarkedet. Vi tar for oss olje, soyabønner, hvete og mais som faktorer i våre analyser. I en periode fra 2000-2023 har økonomien vært ...
  • Om lederutvikling og kollegastøtte i etterkant av alvorlige negative opplevelser 

   Hansen, Bjørn-André; Helstrøm, Arne (Bachelor thesis, 2012-11-27)
   Denne oppgave skal belyse hvorvidt en veileder1 i kampgjennomgang kan ivareta videreutvikling av kampledere2, og samtidig være kollegastøtte ved alvorlige negative opplevelser. Med alvorlige negative opplevelser menes ...
  • Om Magnor Glassverk AS 

   Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...
  • Omdømme og Hennes & Mauritz 

   Jacobsen, Vilde Marie; Seime, Anna Viktoria (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven har som formål å avdekke hvilken effekt slike kriser har på kleskjeden Hennes & Mauritz sitt omdømme. Ut i fra dette kom vi frem til problemstillingen ”Hvordan har krisene som Hennes & Mauritz har ...
  • Omdømmet til omdømme 

   Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
   Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
  • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

   Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...
  • Onboarding - integrering av nyansatte i kunnskapsbaserte virksomheter 

   Borgersrud, Kirstine Moe; Hauge, Malin Josefina; Heidenstrøm, Henrik Refstad (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgavens hensikt er å sette lys på hvordan ulike kunnskapsbaserte virksomheter bruker onboarding som et virkemiddel, til å integrere de nyansatte. Problemstillingen er dermed formulert slik: Hvordan integreres nyansatte ...
  • Opinionslederskap 

   Hamborg, Sandra Christine; Hernes, Marte Lovise; Røstvold, Vibeke (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet opinionslederskap, og hvordan opinionsledere utøver innflytelse på kjøpsatferden til unge voksne i alderen 18-25 år. Målet med oppgaven er å søke å forklare hvilke mekanismer som ...
  • Oppdal så klart? 

   Mollan, Christine; Reppe, Cathrine; Arnesen, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Vi har i denne oppgaven jobbet med branding, og gjennomføringen av en brandingprosess på destinasjonsnivå. Vi valgte å skrive om Oppdal, en helårsdestinasjon i Sør-Trøndelag som har ”Oppdal så klart” med Oppdalsola i ...
  • Oppdrag Sirkel 

   Ødegaard, Thilde Kristine; Nyborg, Kristine Cornelia; Lysklett, Silje (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging ved Handelshøyskolen BI Bergen. Oppdragsgiveren for denne kampanjen er Fretex Norge AS, som er Norges største secondhand-kjede samt arbeids- og inkluderingsbedrift ...
  • Organisasjonskultur og innovasjon 

   Haagensen, Ina Karin; Eliassen, Ina; Moholt, Jeppe Wårheim (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgaven har til hensikt å belyse hvordan organisasjonskulturer kan lede til innovasjon. I den forbindelse vil vi gå nærmere inn på temaer som tar for seg hvordan kulturen både kan tilrettelegge for, og hemme innovasjon, ...
  • Organisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonen 

   Hjelle, Viktoria Kirstine (Bachelor thesis, 2018)
   Denne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot ...
  • Organisering av bankdrift i moderne tid 

   Olsen, Johanna Sårheim; Jakobsen, Frida Presthagen; Nornes, Kristoffer Naley (Bachelor thesis, 2023)
   Implementering av agile metoder har resultert i en engasjerende organisasjonskultur, etablering av effektive rutiner for kunnskapsdeling og optimaliserte teamstrukturer i Sparebanken Vest. Gjennom kvantitativ og kvalitative ...
  • Oslos boligmarked 

   Strandheim, Tormod; Aasland, Haavard (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å analysere boligmarkedet i Oslo, for deretter å kunne argumentere for om det eksisterer en boligboble eller ikke. Derav problemstillingen: «Eksisterer det en boligboble i Oslos ...
  • Overleveringsprosessen 

   Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
  • På hvilken måte påvirker behavioral retargeting kjøpsvilligheten til forbrukere? 

   Plonski, Filip; Strandskog, Madelene (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven handler om behavioral retargeting, som er en form for målrettet digital annonsering som er basert på forbrukeres tidligere søkemønster og internettadferd. Vi opplever stadig å bli eksponert for ...