Now showing items 498-517 of 817

  • Lakselus gir strategiske utfordringer i norsk fiskeoppdrett: en strategisk analyse av eide fjordbruk 

   Haugland, Johannes Øvrebø; Ly, Tuan Anh; Lapidus, Oliver Gundersen (Bachelor thesis, 2020)
   I 2017 innførte regjeringen et tiltak for å bekjempe de miljømessige problemene relatert til lakselus innenfor oppdrettsbransjen og for å sikre fremtidig bærekraftig vekst. Dette systemet kjenner vi som Trafikklyssystemet. ...
  • Lansering av sukkerfri sjokolade - Nidar 

   Eriksen, Erik André; Omar, Najma (Bachelor thesis, 2021)
   Det finnes et marked for sukkerfritt godteri i utlandet, mens i Norge er dette svært dårlig utnyttet. Det kan være risikabelt for en godteriprodusent å tilby sukkerfri sjokolade som et av sine produkter, da en sukkerfri ...
  • Lavrisikoanomalien: en oversiktsstudie 

   Slettebakk, Sverre Olaf; Rasmussen, Amund Kleven (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven ønsker vi å gå dypere inn i mekanismene og faktorene som spiller inn i det moderne finansielle markedet. Vi tar for oss forholdet mellom risiko og avkastning, med hensyn på de tre målene for ...
  • Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

   Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...
  • Lean på storkjøkken i helsesektoren 

   Dahl, Ine Herland; Mørkeseth, Elise; Christensen, Cathrine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven titulert «Lean på storkjøkken i helsesektoren» ønsker vi å undersøke hvordan tidligere gjennomførte lean-tiltak fungerer på hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus i dag og hvordan ytterligere forbedringer ...
  • Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

   Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...
  • Lean Startup i Norske Selskaper 

   Jensen, August Falch; Orlien, Dennis; Føyner Engen, Ole (Bachelor thesis, 2023)
   Denne studien undersøker erfaringene til norske selskaper som benytter seg av innovasjonsmetodikken Lean Startup, og hvordan denne tilnærmingen blir forstått og anvendt i ulike vekstfaser. Siden organisasjonsstruktur- og ...
  • Lean Storebrand 

   Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...
  • Ledare under omställningsprocesser i hotellbranschen 

   Westerblad, Kajsa Elisabeth (Bachelor thesis, 2022)
   Förutsättningen för denna uppgift är att Hotel Continental har gått igenom stora förändringar som är bundet till Corona pandemin. Pandemin har påverkar hela världen och framför allt har de flesta fått en ny arbetsvardag ...
  • Ledelse av frivillige - en reise gjennom spektrumet : En studie om ledelse av frivillige i et stort vintersportsmesterskap 

   Lie, Mari Haugdahl; Mauseth, Espen; Vestermo, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i prosjekter. For å i større grad konkretisere temaet tar besvarelsen utgangspunkt i et bestemt undersøkelsesprosjekt. Prosjektet er et stort vintersportsmesterskap som er ...
  • Ledelse av frivillige : fra oppstart til avslutning 

   Istre, Truls; Christiansen, Gustav; Wallentin, Christine (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Denne oppgaven omhandler ledelse av frivillige i arrangementer. Prosjektet det refereres til er Barnas VM-dag som arrangeres årlig i Holmenkollen. Prosjektleder i arrangementet er lønnet og jobber fulltid gjennom hele året, ...
  • Ledelse av prosjekt : ombygging av Meny Solsiden 

   Reinsnes, Marte Øien; Stenberg, Mats (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne oppgaven har vi skrevet om ombyggingsprosjektet Meny Solsiden. Butikken holdt stengt fra 5 januar 2012 til 7 februar 2013. Prosjektet ble budsjettert til 22 millioner kroner. Grunnen til ombyggingen var at ...
  • Ledelse av prosjekter 

   Vikhagen, Solveig; Johnsen, Siri Cathrine; Forbord, Andrea (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Denne besvarelsen handler om ledelse av prosjekter. Vi har i denne oppgaven valgt å se nærmere på Brødrene Bjerklis (heretter kalt Br. Bjerkli) prosjekt E6-Tillerhøgda, som ble ferdigstilt i 2012. Problemstillingen for ...
  • Ledelse for fremtiden 

   Strandheim, Ina; Røstad, Iris; Ringseth, Emilie Opsal (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har gjennom første halvdel av 2017 fordypet oss i Statoil-prosjektet ”Johan Castberg” – et prosjekt som går ut på å bygge en flytende oljeplattform, lokalisert utenfor Finnmark. For å begrense omfanget av oppgaven har ...
  • Lederorientering og rollestress sin prediksjon av jobbtilhørighet i et utvalg av norske topp- og mellomledere. 

   Buodd, Magnus (Bachelor thesis, 2020)
   This study examines in which way the different factors of leader status, leader orientation and role stress affect organizational commitment. The study uses the AFF leader survey from 2011, which had 2910 responders from ...
  • Leverandørklassifisering for utvikling av leverandørstrategier med mulighet for en reduksjon av leverandørbasen 

   Engen, Mikhail; Patel, Chandni; Halsbog, Benny Andre (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er en forundersøkelse som skal bidra til et fremtidig prosjekt ved Lantmännen Unibake Norge, hvor en reduksjon av leverandørbasen skal implementeres. Formålet med undersøkelsen er å få oversikt over ...
  • Likestillingsparadokset - økt velferd og påvirkningen på kjønnsroller i det norske arbeidsmarkedet. 

   Kirkaune, Marius; Langli, Håkon (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss forholdet mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet i Norge i lys av økonomisk utvikling i nyere tid. Vi ser på utvikling av forskjellige aspekter ved likestillingsparadokset, i ...
  • Linjelederens nye hverdag 

   Sande-Ottersen, Ulf Sigmund (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen ...
  • lnnehar terminkurven prediktive egenskaper 

   Aril, Paul Sunny (Bachelor thesis, 2022)
   I september 2019, poster nyhetsbyrået Vox denne korte videosnutten på YouTube. Her omtaler de fenomenet «inverted yield curve», på norsk; en fallende terminkurve. Terminkurven er betegnelsen på rentenes terminkurve basert ...
  • Lojal, eller bare rabattgal? 

   Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...