• Facebook truet av transformativ teknologi 

   Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...
  • Faktorer for valg av innkjøpsmetode av dagligvarer 

   Jacobsen, Simen Bratteli (Bachelor thesis, 2022)
   Oppgaven handler om hvilke faktorer som er avgjørende når en forbruker skal bestemme seg for innkjøpsmetode av dagligvarer. Problemstillingen blir altså: «Hvilke faktorer påvirker forbrukernes valg av innkjøpsmetode for ...
  • Faktorer som kan påvirke grad av arbeidsnarkomani 

   Klausen, Thea Bruun; Nordskag, Katinka Emilie; Ring, Eila Hansen (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne studien er å finne ut av hvordan spesifikke faktorer kan påvirke graden av arbeidsnarkomani. Vi ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser arbeidsnarkomani har for jobb-hjem balansen, da det også har ...
  • Fallgruver i byggeprosjekter 

   Aalmo, Ola Johannes; Eggen, Jone Bakken; Lewis, Andreas David (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne rapporten tar utgangspunkt i bruprosjektet Tverrforbindelsen for å illustrere hvilke fallgruver det er vanlig å møte på og hvordan disse kan håndteres på en god måte. Tverrforbindelsen ble planlagt og bygget i årene ...
  • Fallgruver i prosjekt innen landbasert oppdrettsanlegg 

   Frøyseland, Kamilla; Tyse, Silje; Westerheim, Fredrik (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken rundt hvilke fallgruver prosjekter innen landbaserte oppdrettsanlegg står overfor. Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på et individuelt engasjement om å lære mer om en ...
  • Fast Fashion 

   Holden, Anniken; Wiggen, Henrikke (Bachelor thesis, 2022)
   Bakgrunnen for dette prosjektet kommer av det dagsaktuelle temaet bærekraft, som vi har fattet stor interesse for i løpet av vår studietid. Et annet mye omtalt tema er utfordringer knyttet til begrepet fast fashion. Vi ...
  • Filter mot pandemien - om taus kunnskap i en krise 

   Sæbø, Thomas (Bachelor thesis, 2022)
   I denne oppgaven har jeg sett på konsekvensene for nettavisen Filter Nyheter da pandemien traff Norge i mars 2020. Filter ble ekstra hardt rammet av pandemien fordi den hadde valgt en forretningsmodell som var ekstra sårbar ...
  • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

   Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
  • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

   Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
  • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

   Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
  • Fjernkunder og lojalitet : En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder 

   Andersen, Julie Bratland (Bachelor thesis, 2010-10-15)
   I denne oppgaven har jeg først og fremst prøvd å finne svaret på problemstillingen: Hvordan skal Sparebank 1 Telemark betjene og kommunisere med sine kunder som bor utenfor Telemark slik at de forblir lojale? I kapittel ...
  • Fjernledelse av selgere i Helsport AS 

   Jakobsen, Kent Ragnar Bjørgmo; Hokland, Marthe; Hermo, Einar (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven tar for seg fjernledelse og de utfordringene det fører med seg. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å finne ut hvordan Helsports salgssjef, gjennom fjernledelse leder sine selger. Vi ønsket å finne ...
  • Fjordkraft 

   Laukas, Magnus Olafsen; Eide, Fredrik Graue (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven handler om hvordan en bedrift lykkes med implementering av CRM og hva det har å si for de ansatte. Det belyses hva CRM er, hvordan implementere det, hva det har å si for de ansatte og hvordan det vil ...
  • Forbrukeres holdning til lagring av personopplysninger på nett 

   Andersen, Mari Dahl; Okkenhaug, Karianne Garmager (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse består av en innledning, teori, analyse, metode, diskusjon og konklusjon. Hovedfokuset i oppgaven har vært finne faktorer som bidrar til privatpersoners atferds- og ...
  • Forbrukeres motivasjon til å følge merker på Instagram, og betydningen av selvbilde 

   Dalen, Anne Bjerke; Jørgensen, Line Skolt (Bachelor thesis, 2019)
   Bedrifter og merkevarers tilstedeværelse på sosiale medier blir stadig viktigere i dagens konkurransesituasjon. Instagram er i dag blant de mest populære sosiale mediene med svært mange aktive brukere. Plattformens ...
  • Forbrukervaner ved skokjøp 

   Solberg, Aleksander; Nilsen, Rebecca Stokdal; Johansen, Stine Ophaug (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse omhandler forbrukeres atferdsmønstre i henhold til skokjøp. Den følger IMTRoD strukturen og inneholder innledning, teori, metode, resultat og drøftelse. For å få et ...
  • "Fra en mann til en annen" - Kampanje på oppdrag fra mental helse 

   Tufto, Eivor Stefanussen; Granung, Mirva Veronika (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er et avsluttende arbeid for studiet kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Oppgaven presenterer en kampanjeplan på vegne av vår oppdragsgiver, Mental Helse. Kampanjens formål er ...
  • Fra minimal til maximal uttelling 

   Valderhaug, Natalie Uddal; Rostad, Maiken; Øyen, Tor Olav (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Det å gjennomføre et endringsprosjekt er en vanskelig oppgave. Under et slikt prosjekt er det mange faktorer som må korreleres. Dette er avgjørende for suksess. Vår oppgave handler om hvilken strategi en kan benytte seg ...
  • Fra statoil til equinor: midtlivskrise eller genistrek? 

   Elisenberg, Jørgen; Versland, Anders Mariano Homme; Fredriksen, David Mathias (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføring benytter ITMRD-strukturen, og tar for seg punktene innledning, teori, metode, resultat og diskusjon. Oppgaven omhandler merkevarebygging, da mer spesifikt Statoil sin rebrandingprosess ...
  • Fremtidens kundeservice på norske kjøpesentre 

   Høvik, Amalie Høvik (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven innen markedsføringsledelse tar for seg revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape tilfredshet blant disse. Jeg ønsker derfor å kartlegge hvilke faktorer som er viktige for at et ...