Now showing items 125-144 of 817

  • e-Scape 

   Gjertsen, Fredric Finzi; Hansen, Fredric Staksrud; Foldal, Stian Stolsmo (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å bearbeide den valgte problemstillingen. Denne oppgaven vil med hjelp fra undersøkelser, analyser og teori kartlegge veien til markedet for bedriften e-Scape AS. Blant annet skal ...
  • Effekten av arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet 

   Eide, Marthe Enger (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å studere effekten av økt arbeidsinnvandring på produktiviteten i det norske arbeidsmarkedet. Ved bruk av relevante data estimeres Cobb-Douglas produktfunksjonen med andel arbeidsinnvandr ...
  • Effekten av auditive virkemidler på Instagram 

   Hjorth, Camilla Tranås; Vethe, Lone Heggtveit; Skagefoss, Rikke (Bachelor thesis, 2023)
   Fremveksten av vertikalt videoinnhold på sosiale medier skaper behov for ny innsikt om sensorisk markedsføring. Likevel vet vi i dag svært lite om hvordan lyden på audiovisuelle plattformer påvirker forbrukere. Denne ...
  • Effekten av bodskapsappellar og slagord ved sponsa annonsering på Instagram 

   Engeland, Jenny Samuline Vingen (Bachelor thesis, 2023)
   Oppgåva tek føre seg bruken av bodskapsappellar og slagord ved sponsa annonsar på Instagram. Bakgrunnen for temaet ligg i ein interesse vedrørande merkevarebygging og retorikk i sosiale medium. Over tidene har ein sett ein ...
  • Effekten av felles forståelse 

   Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina (Bachelor thesis, 2016-03-01)
   Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”. Vi ønsker ...
  • Effekten av konkurranser som markedsføringstiltak på Instagram 

   Berland, Irene; Furnes, Synnøve Alise (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bachelor oppgaven er bygget opp etter ITMARD struktur, som vil si at den består av innledning, teori, metode, analyse, resultat og en drøftedel som inneholder konklusjon. Avslutningsvis inneholder den kritikk til ...
  • Effekten av kortsiktige sjokk i oljeprisen 

   Grydeland, Ingrid Ødegaard; Gjersøe, Fredrikke Oline (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven tar sikte på å undersøke makroøkonomiske effekter som følge av sjokk i oljeprisen. Dette vil måles ved å analysere hvordan sjokk i oljeprisen påvirker arbeidsledighet i Norge. Sjokkene som studeres ...
  • Effekten av personifisering og storytelling 

   Asp, Stine Haugan; Torbergsen, Stine Marlen Wiik (Bachelor thesis, 2020)
   Å skape innhold som engasjerer og interesserer målgruppen, og det å sikre varige relasjoner blant potensielle og eksisterende kunder gjennom overbevisende innhold er en kunst - og kalles innholdsmarkedsføring. Selv ...
  • Effekten av Scrum Zero Emission Citizen 

   Bremer, Natalie Elise Norton (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg Zero Emission Citizen som utvikles av TietoEvry, Ducky og Asplan Viak. Besvarelsen vil ta utgangspunkt i teamet til TietoEvry, da det er min kontaktbedrift. Prosjektet handler om å ...
  • Effekten av Software-as-a-Service som distribusjonsmodell for oppstartsbedrifter som leverer Fintech-tjenester 

   Didriksen, Ruben (Bachelor thesis, 2019)
   Internettet er blitt en del av hverdagen til milliarder av mennesker, og har skapt en svært lukurativ markedsplass for både veletablerte selskaper, og oppstartsbedrifter. Flere, og flere selskaper tilbyr tjenester over ...
  • Effekten av TikTok-anbefalinger på forbrukernes kjøpsintensjon: En studie om faktorer og kjønnsforskjeller 

   Størdal, Amalie Stokken; Skagen, Anna Eline Flø (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring og baserer seg på den stadige endringen i markedsføring på sosiale medier hvor produktanbefalinger på plattformen TikTok er en økende ...
  • Effekter av produktplassering 

   Gjerde, Christine Hoel; Sandstad, Mari; Dale, Anja (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven undersøkt hvilke effekter produktplassering i norske filmer kan ha på forbrukeres kjennskap, holdninger og atferd til de plasserte produktene. Produktplassering er en mediekanal på lik linje med de ...
  • Effekter ved implementering av en omnikanal-strategi med bruk av pop-up store. 

   Lauvhaug, Annine Fredriksen; Fronth-Andersen, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med vår bacheloroppgave er å belyse hvilke effekter Nelly kan oppnå ved implementering av en omnikanal-strategi, samt hvilke utfordringer og muligheter som fører med opprettelse av en pop-up store. Basert på ...
  • Effektiv endringsledelse 

   Sritharan, Kevin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg temaet rundt bruken av motivasjon og kommunikasjon som et virkemiddel for å skape en effektiv endringsledelse. Dette gjøres ved å gå dypere inn i selvbestemmelsesteorien av Deci & Ryan (1985). ...
  • Effektivisering av arbeidsprosesser og internkommunikasjon 

   Storhaug, Mathias Polak (Bachelor thesis, 2017)
   Sammendrag Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI, Oslo. Oppgaven er skrevet av en student ved studieretningen økonomi og ...
  • Effektivisering av drift og forbedring av brukeropplevelse gjennom videreutvikling av en kundeportal 

   Engh, Kristine Hageselle; Jensen, Kristine Bratli; Jørgensen, Simen (Bachelor thesis, 2016)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i tilknytning til fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet av tre avgangsstudenter ved studieretningen økonomi og ...
  • Effektivisering av drift ved innføring av digitalt forretningssystem med tilhørende moduler 

   Rehman, Hamza; Pettersen, Magnus Vie; Nygard, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   Digitalisering. Strukturen i dagens virksomheter har forandret seg totalt i løpet av de siste 20-30 årene. Selve bærebjelken i «the firm» har gått i fra der IT knapt nok eksisterte, hvor det i dag er en integrert del ...
  • Effektivisering av drift ved innføring av digitalt forretningssystem og forbedring av eksisterende prosesser 

   Krogh, Anders Salling Von; Thaqi, Antigona; Elmurzaeva, Iman (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Regjeringen definerer digitalisering på denne måten; «Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler å tilby bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og ...
  • Effektivisering av drift ved integrering av nyere digitale verktøy 

   Andersen, Fabian; Ha, Thien Phuoc Martin (Bachelor thesis, 2020)
   Denne fordypningsoppgaven ble utarbeidet gjennom årets siste semester i studieretning økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI. I forbindelse med fordypningskurset forretningsutvikling og digitalisering har vi ...
  • Egga Barnehage: samarbeid i prosjekter 

   Karlsen, Mali; Karlsen, Marja (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å skrive om byggingen av Egga barnehage i Meråker Kommune. Barnehagen ble ferdigstilt 01.august i 2011. Oppgaven omhandler samarbeidet i byggeprosjekt og vi har dermed tatt utgangspunkt ...