Now showing items 96-115 of 817

  • Datastrukturering for effektive CRM - prosesser og økt kundeverdi 

   Jørgensen, Solveig Lindis Helen (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar sikte på å vurdere hvordan KLP banken kan få bedre struktur på data for deres skriftlige kundehenvendelser som mottas gjennom bankens kontaktskjema for å avdekke kundebehov og utvikle effektive CRM- ...
  • De historiske hotel og spisesteder 

   Johansen, Even Julian Wedø; Woldseth, Stefi Evensen (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   I løpet av våren 2014 har vi jobba med denne bacheloroppgaven. I løpet av den tiden har vi kommet frem til dette ferdigproduktet. Vi har valgt å bruke boka til Troye og Grønhaug (1993) som en veiledning på hvordan vi ...
  • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

   Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
   I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
  • Delingsøkonomi 

   Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
  • Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

   Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
   Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...
  • Delt skjerm vs Fullskjerm opp mot irritasjon 

   Nansen, Jørgen Juve; Stenstrøm, Vetle Oskar (Bachelor thesis, 2023)
   I dag benytter flere TV-kanaler i Norge seg av det nye formatet som deler skjermen i to. Hensikten er å kunne vise reklame uten å måtte avbryte det redaksjonelle innholdet fullstendig. I dag blir det brukt under direktesendte ...
  • Deltid - en trussel for velferden? 

   Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
  • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

   Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
  • Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

   Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
   Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...
  • Den hybride arbeidshverdagen - hva med tillit og kontroll? 

   Kristiansen, Ingvild (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet for denne oppgaven er å se på hvordan den økte bruken av hybride kontorløsninger påvirker lederes tillit og behov for kontroll av ansatte. Problemstillingen er: Hvordan påvirker den økte bruken av hybride ...
  • Den inverterte rentekurven: en pålitelig indikator for økonomisk nedgang 

   Christensen, Erlend Totland; Angeltveit, Lars Ølberg (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven undersøker vi om terminspredningen i det amerikanske penge- og obligasjonsmarkedet kan brukes til å forutsi en resesjon. Vi begynner med en grundig gjennomgang av pengemarkedet og obligasjonsmarkedet, ...
  • Den moderne musikkfestival 

   Ness, Robert; Ingvaldsen, Simen André Ødegård; Wingård, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet for å synliggjøre hvilke usikkerhetsmomenter som kan påvirke utfallet av en moderne, kommersiell musikkfestival, og hvordan festivalledelsen bør handle for at disse ikke skal påvirke ...
  • Den norske dataspillbransjen 

   Smith, Celine Louise Dyran; Hjorth, Sofia Marie Boffa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg den norske dataspillbransjen, hvor hovedfokuset vil ligge rundt internasjonale forretningsstrategier og mulige faktorer for suksess. Oppgaven vil samtidig sammenligne den norske ...
  • Den nye verdensvalutaen? - en kvantativ oppgave om Bitcoins desentraliserte pengesystem 

   Haugland, Silje Gandborg; Tran, Camilla Truc (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å få innsikt i kryptovalutamarkedet og Bitcoin, og se nærmere på hvordan et slikt fenomen kan sikre et velfungerende pengesystem. Vi utforsker kryptovalutaen Bitcoins fordeler og ...
  • Den samfunnsbevisste forbruker 

   Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...
  • Den tradisjonelle filmdistributørens rolle i strømmeøkonomien 

   Sejersted, Lotte Smiseth (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med studien har vært å få kunnskap om hvordan norske distributører blir påvirket av disse endringene og hvilke muligheter og utfordringer den nye teknologien medfører. Følgende problemstilling er formulert; ...
  • Destinasjon Lom 

   Rusten, Øyvind; Trøen, Anne Mjelva (Bachelor thesis, 2014-06-16)
   Gjennom denne oppgaven har vi undersøkt hvordan destinasjonen Lom fungerer per dags dato, og videre forsøkt å kartlegge hvor de ulike reiselivsaktørene selv mener potensialet for videreutvikling ligger. Som et utgangspunkt ...
  • - Det lille i det store - 

   Haug, Emma Køhler; Egner, Vårin Raaum; Norbeck, Tina Skuland (Bachelor thesis, 2018)
   Sammendrag I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheims styring av byggeprosjektet Moholt 50|50. Moholt 50|50 er delt opp i fem delprosjekter og vi har tatt utgangspunkt ...
  • Det må bli kult å feile! 

   Solvang, Carl Emil Henning Søderstrøm; Televik, Kristian Hofseth (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne studien er å undersøke den norske entreprenørskapskulturen, og belyse temaet fra et psykologisk perspektiv. Hvorfor er det ikke fler som satser stort i Norge, når vi har et unikt velferdssystem ...
  • Digital markedsføring 

   Sollund, Karoline Strøm; Hamran, Ingeborg; Hafzi, Benjamin (Bachelor thesis, 2022)
   Bacheloren er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring, og baserer seg på den store endringen i markedsføring på sosiale medier hvor vi har blitt preget av et skifte i retning influencer marketing. ...