• Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA 

   Lemke, Niklas Robert Fjær; Kjeldsen, Magnus Johan; Kristiansen, Alexander Nicholai (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven innebærer en verdivurdering av det børsnoterte selskapet Lerøy Seafood Group ASA, heretter kalt LSG. Innledningsvis vil vi legge frem oppgavens formål, problemstilling, gruppens motivasjon, ...
  • Verdsettelse av Mowi ASA 

   Braathen, Martin Braathen; Torp, Bendik Heder (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgaven har vi utført en verdsettelse av Mowi ASA. Problemstillingen for denne oppgaven er definert som: “Hva er den fundamentale aksjeverdien til Mowi ASA, som omsettes på Oslo Børs per 01.02.2020?” Med ...
  • Verdsettelse av Nordic Sportsmaster AS 

   Wiig, Jørgen Andre; Opedal, Håkon (Bachelor thesis, 2013-12-19)
   Hensikten med denne oppgaven har vært å finne verdien av Nordic Sportsmaster AS. Sportsmaster leverer alt av treningsapparater direkte fra fabrikk uten fordyrende mellomledd. Utvalget er stort og de leverer et bredt ...
  • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Fallentin, Therese (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Problemstillingen for denne oppgaven er å finne frem til verdien av aksjene til Norwegian Air Shuttle. Det er blitt brukt et beskrivende design, basert på kvalitative og kvantitative sekundærdata, for å komme frem til ...
  • Verdsettelse av SalMar ASA 

   Stokke, Eirik Graven; Abelsen, Mats Strømmen; Johansen, Kristian Wiik (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er en verdsettelse av det børsnoterte selskapet SalMar ASA. Verdsettelsen er gjort fra et eksternt ståsted uten intern innsikt i bedriften. Utgangspunktet for valg av oppgave er interessen for fagfeltet ...
  • Verdsettelse av Scatec Solar ASA 

   Bjørnestad, Yngve Arnold Bondø; Andresen, Eirik Osberg; Brænd, Andreas Kovdal (Bachelor thesis, 2019)
   Scatec Solar ASA («Scatec Solar») er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor solenergi. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Scatec Solar per 01.01.2019 og dermed kunne si om aksjen er over- ...
  • Verdsettelse av selskapet Self-Storage Group ASA 

   Hama-Qhader, Hawkar; Skogen, Lelde; Bakken, Martin Dreyer (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven omhandler det børsnoterte selskapet Self-Storage Group ASA. Formålet med oppgaven er å verdsette selskapet gjennom bruk av tradisjonelle verdsettelsesmetoder. Den definerte problemstillingen i ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig 

   Klavestad, Henrik Andrè (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bachelorutredelsen har jeg gjennomført en verdsettelse av Selvaag Bolig ASA. Oppgaven skal utrede problemstillinger i to deler, en overordnet hovedproblemstilling med et følgende underliggende delproblem. Dette ...
  • Verdsettelse av XXL ASA 

   Bergeland, Øyvind; Bernhardsen, Fredrik; Dalan, Torkel Østlyngen (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven er det blitt gjennomført en verdivurdering av XXL ASA (heretter kalt XXL i oppgaven). Vår problemstilling har vært å vurdere den fundamentale verdien til selskapet, og gi vår anbefaling om en fiktiv ...
  • Verdsettelse Juventus 

   Drin, Zymeri; Ghaedamini, Keivan (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien til fotballklubben Juventus FC. Juventus er en stolt klubb med rik historie, og de eksisterer i en bransje som er relativt uoversiktlig. Denne bransjen har sett en ekstrem ...
  • Verdsetting av Ekornes : hva er verdien av Ekornes aksjen? 

   Vikvang, Karl Anders (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Dette er en bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsetting, der jeg har valgt å foreta en verdivurdering av møbelprodusenten Ekornes ASA. Selve verdivurderingen er i hovedsak ...
  • Videreutvikling av Vinmonopolets hjemleveringstjeneste 

   Gulowsen, Terje Aasmoe; Sandjord, Sunniva; (Bachelor thesis, 2019)
   Vinmonopolet befinner seg i en unik posisjon i samfunnet, som eneste aktør som leverer alkoholholdige varer med alkoholprosent over 4,7% i Norge. De kan vise til høy kundetilfredshet og god kundeservice, men det er tvil ...
  • Videreutvikling og effektivisering av de lillas digitale løsninger og prosesser for å håndtere selskapets vekst 

   Aarstad, Ellinor; Sommerfelt, Bettina Nyquist (Bachelor thesis, 2018)
   Denne fordypningsoppgaven i kurset Forretningsutvikling og Teknologi er skrevet av to avgangsstudenter ved studieretningen Markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er et praktisk prosjekt skrevet i ...
  • Viktigheten av en transparent interessenttilnærming i et omfattende miljøprosjekt 

   Ledang, Madeleine Toft (Bachelor thesis, 2021)
   Eksterne interessenter har makt til å stanse og forsinke store byggeprosjekter, noe som gjør det kritisk å håndtere og imøtekomme deres forventninger. Kommunikasjon er for øvrig nøkkelen til å oppnå prosjektstøtte i et ...
  • Viktigheten av relasjonsbygging 

   Søvold, Helene; Søndenå, Wenche Helen (Bachelor thesis, 2018)
   I bacheloroppgaven vår i Salgsledelse og Personlig salg BTH 3203 har vi valgt å undersøke temaet relasjonsbygging nærmere, og viktigheten av å skape en god relasjon med kunder. Bachelorbedriften vår, Vecora AS er et ...
  • Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, og hva gjør at en forbruker vurderer en bedrift som bærekraftig? 

   Sæther Andreassen, Camilla; Lakselv, Ole Alexander; Brenne, Bjørnar (Bachelor thesis, 2018)
   Dette er en avsluttende bacheloroppgave i Markedsføringsledelse med fordypning i Merkevarestrategi. Problemstilling i oppgaven er som følger: Vil en bærekraftig posisjonering kunne bidra til å gi et merke konkurransefortrinn, ...
  • Vil personer som primes med eksempel på dynamisk prising være mer tilbøyelige til å godta dynamisk prising i større grad enn personer som primes med eksempel på statisk prising? 

   Eimhjellen, Beth-Alice (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å se om bruken av priming har effekt på hvordan individer vurderer rettferdighet i forbindelse med prising. Jeg har kommet frem til en problemstilling som skal undersøke dette, og den lyder ...
  • Vintereventyr i Lofoten 

   Håkonsund, Ida Hamre; Hanssen, Maria Nicoline Dørvaag; Jansson, Sara Linnea (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom oppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan for opplevelses- og aktivitetsbedriften XXLofoten, med konseptet “Vintereventyr i Lofoten”. Formålet med kampanjen er å øke kjennskapen og kunnskapen til XXLofoten ...
  • Virkemidler i endringsprosesser 

   Overå, Hans-Magnus (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt temaet virkemidler i endringsprosesser. For å dekke mitt ønskede fagområde har jeg valgt følgende problemstilling: ”Hvilke virkemidler motiverer selgere i en organisasjon som er i ...
  • Wrangler : Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe? 

   Hamza, Aliaa; Heien, Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven omhandler relanseringen til merkevaren Wrangler, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: «Hvordan har relanseringen av Wrangler nådd ut til ønsket målgruppe?» Innledningsvis presenteres ...