• Skål for barnas høytid 

   Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...
  • Skjelbreid Poiree AS 

   Falkanger, Hendrik; Lidtun, Tor André Mountfield (Bachelor thesis, 2020)
   Vi ønsket å ta for oss et selskap som benytter seg av friluftsliv eller utendørsaktiviteter direkte opp mot sin verdiskaping. Skjelbreid Poiree AS var en passende virksomhet. Selskapet ble etablert av Liv Grete Skjelbreid ...
  • Skoringen - Hvordan kan Skoringen forbedre sine selgerprestasjoner? 

   Villa, Carl Fredrik Erlandsen; Røthe, Bendik (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av vår fordypning innenfor faget Salgsledelse og personlig salg. Innledningsvis i oppgaven presenteres Skoringen, vår samarbeidsbedrift, formålet med denne bacheloroppgaven ...
  • Smart Media AS 

   Botn-Langøy, Aleksander Andre; Buarø, Andreas; Hoem, Tom Alexander (Bachelor thesis, 2019)
   Vår oppgave er inndelt i seks deler. 1.0 - Innledning og problemstilling Vår bacheloroppgave i Salgsledelse og personlig salg BTH 32031 bygger videre på vår fordypningsoppgave, der fokuset var å se hvordan Key Account ...
  • Smarthotel 

   Ottesen, Ine Rydningen; Skordal, Eva Emilie; Olsen, Oddmund Johannes Holmen (Bachelor thesis, 2016)
   Beslutningsproblemet i denne oppgaven er: Har Smarthotel etablert merkekjennskap og hvilke fordeler kan merkekjennskap føre til? Formålet med oppgaven er å kartlegge merkekjennskapen til Smarthotel. Oppgaven belyser ...
  • SmartOptics AS 

   Schøyen, Felix; Haakstad, Simen Johannes (Bachelor thesis, 2021)
   SmartOptics er et selskap som tilbyr teknologiske fiberløsninger for kommunikasjon mellom datasentre og større systemer som sørger for at internett og telefoni fungerer ut til sluttbruker. I 2016 ble det fattet en ...
  • Små og mellomstore bedrifter i NCE Media 

   Aasvang, Hans Are; Monsen, Hans Jørgen; Sørensen, Haakon Theim (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss næringsklynger. Næringsklynger er betegnelsen på en geografisk konsentrasjon av bedrifter innenfor samme næring. Vi har fokusert oppgaven mot NCE Media, som er medieklyngen ...
  • Sosial branding: på hvilken måte skaper klær sosial identitet hos kvinner? 

   Johnsen, Frida Oxaal; Stenberg, Julie Henriette; Vågsæter, Stine Mordal (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne bacheloroppgaven handler om hvordan kvinner bruker klær for å skape identitet i dagens forbrukersamfunn. I arbeidet med oppgaven var vi spesielt interessert i å undersøke hvilke forestillinger som er knyttet til ...
  • Sosial inkludering i det norske kunstfeltet 

   Henningsson, Lina Maria; Vold, May-Linn (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg publikumsutvikling og sosial inkludering i det norske kunstfeltet. Temaet blir belyst med utgangspunkt i kunstsosiolog Dag Solhjells kretsløpsteori som deler kunstfeltet inn i sosiale ...
  • Sosial ønskverdighet innen motivasjon 

   Kvassheim, Siri (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det finnes sosial ønskverdighets-bias i de ulike formene for motivasjon. Sosial ønskverdighet vil si å gi sosialt ønskelige svar, i stedet for svar som reflekterer ens sanne ...
  • Sosial ønskverdighet innenfor arbeidsmotivasjon 

   Hansson, Marie Aasrud; Braathen, Anniken (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det foreligger sosial ønskverdighet innenfor ulike typer motivasjon, og om jobbsøkere som avslører ulike typer motivasjon fremstår som mer eller mindre attraktive. Oppgaven ...
  • Sosial ønskverdighet og motivasjon 

   Voll, Kari Helene Ellefsen; Håranes, Elise Erfjord (Bachelor thesis, 2021)
   Oppgavens formål er å studere hvilken grad av sosial ønskverdighet det finnes innen de ulike motivasjonstypene. Dette ble gjennomført som et forskningsprosjekt der vi sendte ut en undersøkelse til respondenter i ...
  • Sosiale medier som relasjonsbygger 

   Mellingen, John Petter (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Sosiale medier har utvilsomt endret samfunnet vårt. For veldig mange mennesker har Facebook, Instagram, Snapchat med flere på få år blitt viktig del av hverdagen vår. Selv om sosiale medier i utgangspunktet handler om ...
  • Sponsingens rolle som markedsføringsverktøy i norske bedrifter 

   Johansen, Vetle Bjerkenes; Trønnes, Bjørn Nygård (Bachelor thesis, 2018)
   Norske bedrifter bruker store summer på markedsføring og kommunikasjon, spesielt har budsjettene for sponsing økt betraktelig de siste årene. Sponsing som markedsføringsmedium gir muligheter som ikke finnes i annen ...
  • Stemmesøk 

   Hannestad, Karoline Vogt (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven med fordypning i digital markedsføring omhandler stemmesøk, en form for kunstig intelligens. Ettersom stemmesøk er i ferd med å bli en stor del av den digitale markedsføringens fremtid, er det ...
  • Stoler vi mer på menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive? 

   Haugland, Cecilie; Andresen, Karoline (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke om vi stoler på andre menneskers intuisjon dersom de beskriver seg selv som intuitive. Gjennom en historisk tidslinje, tar eksisterende teori om intuisjon for seg både intuisjon som ...
  • Strategisk rammeverk for opplæring og implementering av IT-systemer 

   Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæger Automobil, heretter Jæger, ...
  • Studentenes atferdsendring ved økt studiestøtte 

   Fjelldal, Christine Marie; Karlsen, Even (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven har som hensikt å se på hvordan en økt studiestøtte ville forandret studenters hverdag. Vi har jobbet ut i fra at lånekassen ønsker svar på konsekvensene av økt studiestøtte innenfor studenters forbruk, ...
  • Studenter og næringsliv i samspill 

   Kolstad, Simen Lundeby; Skovborg-Hansen, Kaja (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) arbeider med å styrke det regionale næringsliv. På bakgrunn av tidligere forskning, vekkes det interesse rundt hvordan man skal beholde de menneskelige ressursene og kompetansen ...
  • Styring av usikkerhet i prosjektets livssyklus 

   Mendez, Charite (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   I denne prosjektoppgaven har jeg tatt utgangspunkt i et valgt tema, usikkerhetshåndtering i prosjekter. Gjennom å velge dette temaet har jeg forsøkt å belyse en problemstilling som inneholder elementene kontrakter og ...