• Kostnadsanalyse og prissetting av transporttjenester 

   Sæterøy, Helene Einarsen; Whitney, Julie Helen; Schaanning, Kristin (Bachelor thesis, 2018)
   Formålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. ...
  • Kostnadsanalyse per sykehjemsbruker på Trondhjem Hospital og Valentinlyst HV senter i år 2010 

   Dobrovolskaja, Elena; Stubbe, Endre Skjetnemark (Bachelor thesis, 2013-10-08)
   Problemstilling av vår oppgave er: ”Hva ble kostnadene for Trondhjem Hospital og Valentinlyst HS per sykehjemsbruker i år 2010”. Dette temaet vil være interessant for samfunnet på grunnlag av stor økning i antall personer ...
  • Kostnadssyke i den norske økonomien 

   Sandvik, Henning Mork; Rødde, Jonas (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven studerer vi arbeidsproduktivitetsutviklingens p°avirkning p°a prisutviklingen, for °a se om det foreligger en kostnadssykdom i den norske økonomien. For °a undersøke denne sammenhengen tester vi to ...
  • Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

   Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
   Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...
  • Kulturentreprenørens vei til egen institusjon 

   Bredvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven er skrevet som et siste selvstendig arbeid etter tre lærerike år på linjen Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI, våren 2018. Jeg har valgt å skrive om kulturelt entreprenørskap på scenekunstfeltet, ...
  • Kundelojalitet hos Secret Edition Zoo 

   Svendsen, Anne Madeleine Lindblad (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven omhandler styrking av kundelojaliteten hos Secret Edition Zoo. Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan kan Secret Edition Zoo styrke sin kundelojalitet gjennom kundetilfredshet og gode ...
  • Kundelojalitet, kundetilfredshet og gode kunderelasjoner hos Advania 

   Løvås, Kristine; Gilje, Cathrine Larsen (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven handler om hvor mye kundelojalitet og kundetilfredshet har å bety for å opprettholde gode kunderelasjoner, samtidig skape nye og langsiktige kundeforhold. IT- markedet er et stort marked med mange konkurrenter ...
  • Kundens tilfredshet med tjenesteyter ved overholdelse eller brudd av sosial distansering i dagligvarehandelen 

   Andersen, Sara Christine Avseth; Eikseth, Aleksander Mathias; Sang, Danny (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i en periode hvor pandemien Covid-19 snudde opp ned på menneskers hverdagsliv. På grunn av pandemiens aktualitet ble formålet vårt å finne ut hvordan kundens tilfredshet med tjenesteyter ...
  • Kunderelasjoner i bedriftsmarkedet 

   Halten, Turid Marie; Engan, Beate Hoem; Lian, Turid Korsnes (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven har vi samarbeidet med DNB Trondheim. Vi har tatt utgangspunkt i deres avdeling for små og mellomstore bedrifter (SMB markedet). Vi gjennomførte en undersøkelse som hadde til hensikt å få svar ...
  • Kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia 

   Gjertsen, Anette; Aalbu, Kim (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med bedriften Cicelia AS. Oppgaven tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet hos Cicelia som ligger på Solsiden Senter i Trondheim. Butikken selger både klær og gaveartikler. Vi ...
  • Kundetilfredshet ved kjøp av reiser i et nettbasert reisebyrå 

   Hagen, June Jeroma Yri (Bachelor thesis, 2018)
   Med denne bacheloroppgaven er formålet å undersøke hva som er opplevd kundetilfredshet ved kjøp av reise gjennom et reisebyrå på internett. Valget av tema er valgt på bakgrunn av en samfunnsrelevant og voksende trend ...
  • Kunnskap, læring og kompetanseoverføring 

   Helgemo, Britt Solemsløkk; Berg, Tone Kristine L. (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema i vårt bachelorprosjekt har vært å se på kunnskap, læring og kompetanseoverføring – og den avgrensede problemstillingen vår har vært å forsøke å besvare «Hvordan overføres kompetanse hos Faveo?». Vi har brukt en modell ...
  • Kunnskap- og erfaringsoverføring mellom prosjekter 

   Tisløv, Magnus Vassli; Ødegaard, Andreas; Lystad, Lars Gjerløw (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Tema for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan kunnskap og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter, samt fra prosjekt til basisorganisasjon. Følgelig avgrenset vi temaet ned til en konkret ...
  • Kunnskaps- og erfaringsoverføring i en organisasjon som er redd for å skape en "feilkultur" 

   Laugen, Lisa; Rønning, Magne (Bachelor thesis, 2019)
   Tema for denne bacheloroppgaven er kunnskaps- og erfaringsoverføring. Vi har undersøkt hvordan kunnskaper og erfaringer overføres fra et prosjekt til etterfølgende prosjekter og fra prosjekter til basisorganisasjon. ...
  • Kunnskapsoverføring mellom prosjekter : veien til suksess 

   Paulsen, Ida Louise; Aurtande, Sarah Charlotte (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne rapporten handler om hvordan kunnskap overføres mellom prosjekter i en bedrift. Vi valgte derfor å utføre en kvalitativ undersøkelse i en avdeling i bedriften M-I Swaco, hvor problemstillingen lyder som følger; ...
  • Kunstig intelligens i den norske helsetjenesten 

   Sandbakken, Christiane; Fagerhøi, Emilie Ellefsen; Husby, Synne Andrea (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven har vi skrevet om implementering av kunstig intelligens i den norske helsetjenesten, og hvilke endringer og positive konsekvenser dette vil medføre i forhold til kreftutredning. IBM har utviklet en kunstig ...
  • KUNSTIG INTELLIGENS I REKRUTTERING : Et fokus på mennesker med lettere psykiske lidelser 

   Okkenhaug, Karianne Garmager; Andersen, Mari Dahl (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke forholdet mellom mennesker og kunstig intelligens i rekruttering, knyttet til mennesker med lettere psykiske lidelser. Studien er gjennomført som et eksperiment, der respondentene ...
  • Kunstig intelligens i rekruttering: Norske tech-ansattes reaksjoner på diskriminering 

   Sætrang, Adrian; Ilic, Selin Alexandra (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne oppgaven er å se nærmere på bruken av kunstig intelligens i rekruttering, hvor vårt hovedfokus ligger på reaksjoner knyttet til kjønnsdiskriminering. Vi valgte å undersøke et utvalg med kunnskap om ...
  • Kunstig intelligens, men ikke kunstig moral? 

   Kjenes, Eivind Hundven; Naustdal, Anders (Bachelor thesis, 2018)
   I oppgaven tar vi for oss menneskets oppfatning av moral, og i hvilken grad vi tilegner en kunstig intelligent programvare evnen til å handle moralsk riktig. Det er gjort særdeles få studier innenfor dette området. For ...