• KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

   Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
   Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
  • KO Consulting : etablering og vekst 

   Kjellgreen, Trude; Myhre, Per Olav; Opsahl, Kristina (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss områder knyttet til etablering og vekst for konsulentselskapet KO Consulting. KO Consulting er en studentbedrift som driftes av tre studenter ved BI Trondheim, og bedriften leverer ...
  • Kommunikasjon i prosjekter 

   Blankson, Linda (Bachelor thesis, 2016)
   I denne besvarelsen har jeg tatt for meg fagområdet prosjektledelse med fokus på kommunikasjon og med utgangspunkt i et prosjekt i Coop. Bakgrunnen for dette prosjektet er at Coop har kjøpt ICA og skal omprofilering og ...
  • Kommunikasjon ved bruk av to ulike gjennomføringsstrategier i samme prosjekt 

   Komarcic, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
   Prosjekt Autosys er et prosjekt på vegne av Statens Vegvesen. Gjennomføring av prosjektet er blitt forsøkt å utføres to ganger tidligere, både i 2002 og 2008. Et prosjekt som i utgangspunktet skulle koste 285 millioner ...
  • Kommunikasjon, kundehåndtering og relasjonsbygging 

   Storflor, Vegard; Thorgård, Mats Svensson; Ystad, Håkon Andreas (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   I vårt fordypningsfag salgsledelse og personlig salg har vi i vår bacheloroppgave valgt å se nærmere på temaene kommunikasjon, personlig salg, servicekvalitet, kundetilfredshet, lojalitet og relasjoner. Vår bachelor ...
  • Kommunikasjonskampanje for Propeller Recordings - Sløtface 

   Dahle, Nelia Christelle Rodrigues; Rydningen, Pernille Adelsten (Bachelor thesis, 2017)
   Denne kampanjen er utarbeidet for plateselskapet Propeller Recordings, og deres artist Sløtface. Kampanjen skal Skape økt kjennskap hos målgruppen til Sløtface, samt tydeliggjøre deres posisjon i markedet. Våre kvalitative ...
  • Komparativ analyse av oljeprissjokkene i 1986 og 2014 

   Gundersen, Camilla Lillebø; Helgeland, Anne Gro; Bryne, Hilde (Bachelor thesis, 2019)
   Det norske oljeeventyret startet i 1969, og siden den gang har Norge vært gjennom flere oljekriser. I 1986 ble oljebransjen rammet av et tilbudssjokk, der oljeprisen stupte fra 30 USD fatet til 10 USD fatet. Et forholdsvis ...
  • Kondomøyeblikket 

   Lillesæter, Marie Røri; Minsaas, Kornelia; Koppang, Lisa Thesen (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt ...
  • Konflikt og jobbsikkerhet 

   Knapskog, Malin Endestad (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan ulike nivåer i en organisasjon opplever konflikt, konflikthåndtering og jobbsikkerhet. For å kunne undersøke dette nærmere er det brukt en kvalitativ metode med individuelle dybdeintervju ...
  • Konkurranseutsetting av NSB 

   Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
  • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

   Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
   I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
  • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

   Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
  • Konsekvenser av jobbusikkerhet. En analyse av forholdet mellom opplevd jobbusikkerhet og konsekvenser på holdninger. 

   Skarbø, Lene (Bachelor thesis, 2016)
   I et stadig mer konkurranseutsatt og uforutsigbart marked gjennomfører organisasjoner ulike strategier for å tilpasse seg de endrede forholdene slik at konkurransedyktigheten opprettholdes. Disse tilpasningsstrategiene ...
  • Konseptutvikling for Saemien Sijte 

   Andersen, Connie; Johansen, Daniel (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Det sørsamiske senteret Saemien Sijte skal flyttes til nye lokaler og åpne et nytt museum, og trenger i den sammenheng forslag til et nytt konsept til museet. Vi valgte derfor følgende problemstilling: Hvordan bør Saemien ...
  • Kontraktledelse i Prosjekter 

   Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
  • Kontraktsledelse i prosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim 

   Halvorsen, Linda Skaret; Stenersen, Alexandra; Thu, Michelle Elisabeth (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Bacheloroppgaven omhandler kontraktsledelse mellom partene i byggeprosjektet Clarion Hotel & Congress Trondheim (CHCT). Partene presentert i oppgaven er oppdragsgiver i form av byggherre Realinvest og Skanska som entreprenør. ...
  • KONTRAKTSSTRATEGI : Veien til prosjektsuksess 

   Tveraaen, Linnea; Strand, Helene Vågø; Skare, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Kontrakter kan beskrives som «nervecellene i det økonomiske systemet» (Coase, 2002), og prosjekters suksess avhenger av valgene som tas rundt organisasjonens kontraktsstrategi (Hartman, 2000). Studentsamskipnaden Sit ...
  • Kopernicus 

   Bettina, Leegaard; Emilie, Stokke; Norberg, Vendela Josefina Geirsdotter (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss bedriften Kopernicus, og om en potensiell digitalisering av “behovsfasen” i salgsprosessen, er realistisk. På bakgrunn av dette, har vi utarbeidet følgende problemstilling: «Vil det ...
  • Kostnads- og lønnsomhetsanalyse for Fosenhus 

   Henningsen, Øyvind; Westernes, Håkon; Aunaas, Marius (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Vi har gjennomført en kostnads- og lønnsomhetsanalyse av ett utbyggingsprosjekt på 30 nybygg til entreprenørfirmaet Fosenhus AS. Utbyggingen skal foregå over de neste 5 årene ved Urstufeltet i Bjugn på Fosenhalvøya. I løpet ...
  • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

   Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...