Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Andreas Rindahl
dc.contributor.authorBjartnes, Lars Woll
dc.contributor.authorLundh, Emilie Lanssen
dc.date.accessioned2017-01-11T13:41:44Z
dc.date.available2017-01-11T13:41:44Z
dc.date.issued2015-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427051
dc.descriptionBacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB fra Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractVi har i vår bacheloroppgave tatt for oss Selfa Arctic AS og deres innovasjon innen maritim næring. Selfa er lokalisert i Trondheim og Rødskjær, og jobber med produksjon og reparasjon i hovedsak av kystfiskebåter. Våren 2015 lanserer Selfa en hybridbåt som første i sitt slag. Arbeidet fremover vil krever gode ressurser for å avdekke eventuelle forbedringspotensialer og endringer ved produktet. Selfa ønsker i fremtiden å produsere fiskebåter med elektrisk fremdrift, men vil i første omgang fokusere på fiskebåter med hybridløsning. Innledningsvis i oppgaven gir vi en innføring hvor vi presenterer Selfa og deres nåværende situasjon. Formålet med oppgaven har vært å skape en langsiktig lønnsomhet via bedriftens nye hybridløsning, og vi har på grunnlag av dette formulert følgende problemstilling; “Hvordan etablere langsiktig lønnsomhet gjennom bedriftens nye produkt?”. For å kunne besvare valgt problemstilling har vi valgt å dele oppgaven i en egen teoridel, etterfulgt av presentasjon av funn, før vi med grunnlag av våre funn drøfter oss frem til ulike anbefalinger for Selfa. Del to består av teori. Her hadde vi et ønske om å skape en rød tråd gjennom vår oppgave, og valgte derfor å dele teoridelen, drøfting og anbefalingene inn i samme underkategorier. Disse består av nåsituasjon, innovasjonsprosesser, oppdage muligheter, kunder og interessenter, markedsføring, forretningsplan, målsettinger og styret. Da det eksisterer mye teori som kunne være relevant, har vi hatt mange vurderinger om hvor viktig de ulike teoriene var for vår oppgave. Utvalget av teori er basert på hva vi mener er relevant og hva som er nødvendig for å besvare vår problemstilling. Vi har deretter tatt for oss metode i del tre. For at vår oppgave skulle få den kvaliteten vi ønsket, brukte vi mye tid på å sette oss inn i de ulike metodene som finnes. Gjennom samtaler med veileder og diskusjoner innad i gruppen, kom vi frem til at vi skulle benytte oss av eksplorativt design. Formålet med våre undersøkelser var å avdekke ulike synspunkter på den hybride løsningen, og blant annet utvikle vår kunnskap på det teknologiske feltet og avdekke eventuelle støtteordninger. Vi valgte derfor å utføre dybdeintervjuer med ledelse, styremedlem og fagfolk. Vi valgte å utførte telefonintervjuer med kunder, da det Bacheloroppgave i Bedriftsutvikling for SMB 01.06.2015 Side vi ikke var mulig å utføre personlige intervjuer ettersom de var bosatt på ulike områder i landet. I del fire har vi presentert våre funn fra intervjuene. Her kartlegger vi de ulike svarene vi fikk fra våre intervju med fagpersonell, ledelsen, styremedlem og eksisterende kunder. I del fem drøfter vi våre funn fra intervju opp mot anvendt teori fra del to. Dette for å kunne danne grunnlag for anbefalingene som vi presenterer i del seks. Gjennom vår oppgave ser vi at det ikke har blitt gjennomført tilstrekkelig med undersøkelser før Selfa påbegynte produksjonen av deres hybridløsning. Kundene og fagpersonell er begge skeptiske på det høye investeringsgapet mellom en hybridbåt, og en dieselbåt. Det kommer frem at det må gjøres tilstrekkelig med tester for å overbevise at Selfas produkt fungerer like godt, om ikke bedre, enn en dieselbåt i praksis. Ved å gjennomføre våre anbefalinger, mener vi Selfa vil bedre sine økonomiske utsikter og sikre at bedriften styrker sin posisjon og overlevelsesevne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbedriftsutvikling SMB små og mellomstore bedrifter
dc.titleSelfa Arctic ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record